Låt myndigheternas flytt gå till förorten

Expressen har nu inlett sin reportageserie om utanförskapets karta i Sverige. En rad områden, främst i storstädernas förorter, präglas av arbetslöshet, svaga skolresultat, våld, kvinnoförtryck och annan kriminalitet. Problemen förstärks nu dessutom av en ökad islamistisk radikalisering, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i Expressen.

Gulan Avci 2014Till bilden hör också att polis och andra ”blåljusmyndigheter” utsätts för attacker när de försöker göra sitt jobb.

Detta är knappast nytt. När polisen lyckas i sitt arbete, till exempel genom att störa droghandeln och lagföra brottslingar, ökar attackerna. Den organiserade brottsligheten skulle gärna se att samhället lämnade förorten helt och drar sig inte för att uppvigla småbarn till att kasta sten på polisen.

Men svaret på de kriminellas attacker får aldrig bli att politiker, det civila samhället och staten tar sin hand från de utsatta områdena. Tvärtom, måste varje sten som kastas i luften, varje glas som krossas innebära nolltolerans mot vandalisering, kriminalitet och radikalisering.

Det är dags att vi säger stopp, annars får allt detta förödande konsekvenser. Och just där finns mycket att göra. Några exempel:

Samma regering som ena dagen säger sig motarbeta den islamistiska radikaliseringen låter sedan en myndighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bevilja bidrag till en organisation som bjuder in hatpredikanter.

Självfallet borde den här typen av organisationer inte beviljas en enda skattekrona.

Här i Stockholm säger sig den rödgrönrosa majoriteten arbeta för att motverka segregationen. Mängder av papper har producerats det senaste året. För säkerhets skull har man tillsatt inte mindre än tre olika organ som sitter i timmavisa möten för att diskutera dessa frågor.

Detta hade man väl kunnat stå ut med om man kunnat se några resultat. Sanningen är dock att Socialdemokraterna aktivt motverkar några av de åtgärder som faktiskt skulle kunna ge resultat. Flytten av kommunala förvaltningar från de dyraste adresserna i Stockholms innerstad till de mest utsatta områdena har till exempel stoppats.

Under alliansens tid vid makten genomfördes en rad förvaltningsflyttar till Husby, Farsta och Rinkeby. Utanförskapsområdena lider stor brist på arbetsplatser vilket bland annat leder till ett svagt underlag för service och kommersiella verksamheter.

Med fler arbetsplatser gynnas den lokala näringslivsverksamheten, boendemiljön förstärks och det skapas trygghet för de boende som i dag upplever rädsla och otrygghet i sina egna bostadsområden.

Sambanden är rätt enkla, men ändå har förvaltningsflyttarna till förorten nu stoppats. Samma synfel präglar regeringens agerande. Nu talas återigen om att flytta statliga förvaltningar ut i landet. Inget fel i det, Stockholm överlever ändå, men om regeringen visade samma förståelse för landets utanförskapsområden som för glesbygden så skulle mycket vara vunnet. Varenda myndighet som nu ska flytta borde förläggas till områden som Rinkeby, Husby, Ronna, Rosengård och Angered. Men något sådant uppdrag finns inte.

För att lyckas i arbetet att ge varje barn goda livschanser krävs att vi först sätter ned foten i värderingsfrågan. Antingen arbetar vi för alla människors rätt att bestämma över sina egna liv eller också fortsätter vi att lägga huvudet på sned.

Det är att gulla med extremisterna, kulturrelativisera och att bedöma människor efter olika måttstock. Vi förespråkar ett Sverige som står upp för alla människors lika värde, som bejakar individens frihet och som anser att alla myndigheter bör arbeta efter de principerna.

Lotta Edholm (L)
Oppositionsborgarråd i Stockholm

Gulan Avci (L)
Ordförande Liberala kvinnor