En kvinnofälla

Vänsterpartiet presenterade nyligen (18/8) ett av sina krav i de kommande budgetförhandlingarna. De vill införa så kallade anhörigdagar ­ vilket innebär att den som behöver hjälpa till exempel sina äldre föräldrar ska ha rätt att ta ledigt från jobbet och få ersättning från staten, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Anna Manell, ordförande för Liberala Kvinnor i Uppsala, i UNT.

Gulan Avci, Stockholm 2016  © Lena Larsson

© Lena Larsson

AnnaManell_FPUppsala

Vänsterpartiet tar upp ett viktigt och allt större problem som finns i vårt samhälle. Hur ska vi egentligen ta hand om våra äldre som är sjuka nog för att behöva hjälp men inte tillräckligt sjuka? Detta är ett problem som berör oss alla. Vem skulle strunta i att ta hand om sin mamma och pappa, eller sina allra närmaste när de behöver hjälp och stöd?

Vård av våra äldre är en av kommunernas grundläggande välfärdstjänster. Självklart måste vi ta hand om våra äldre. De har under ett helt arbetsliv bidragit till samhället. Att hjälpa dem på ålderns höst handlar om rätten till ett värdigt åldrande. Men den enda långsiktiga lösningen för att säkerställa vår gemensamma välfärd är att se till att fler kommer i arbete och betalar skatt.

Det ersättningssystem som Vänsterpartiet föreslår ska fungera som vid tillfällig föräldrapenning, det vill säga att man har ett begränsat antal dagar per år som man får ta ut och som staten ger ersättning för. Förslaget är visserligen nytt men varken föräldraledighet eller anhörigstöd är det. Det finns väldokumenterade effekter av dessa ersättningssystem.

Kvinnor tar i dag ut 75 procent av föräldraledigheten och det är kvinnor som går ner i deltid under småbarnsåren. Kvinnorna vabbar i större utsträckning än vad männen gör och när småbarnsåren är över och kvinnor ska försöka komma ikapp, så är det snart dags att börja kompromissa med arbetet igen för att ta hand om sina anhöriga.

Låt oss inte lura oss själva. Det är kvinnorna som kommer att ta ut de här anhörigdagarna. Förslaget måste också ses mot bakgrund av de nyanlända som har kommit till Sverige den senaste tiden och ska integreras i samhället.

Vi vet att vårdnadsbidraget ledde till att många invandrarkvinnor isolerades i sina hem. I stället för att komma ut i samhället, lära sig språket och skaffa sig en egen plattform att stå på, så subventionerade staten ett system där kvinnor blev helt beroende av sina män.

Detta förslag är ytterligare en klassisk kvinnofälla som riskerar att göra kvinnors ekonomi, framtida pensioner och ställning på arbetsmarknaden ännu svagare.

Ur ett företagarperspektiv blir den här reformen ytterligare dagar som arbetsgivaren ska ta hänsyn till. Arbetsgivaren måste redan nu anpassa planering av verksamheten efter föräldraledighet som ofta tas ut i samband med jul, påsk och midsommar.

Nu ska alltså dessa dagar också få en särställning. Ytterligare regelverk kring anställning och arbetsmarknad är inte vad våra företag och jobbskapare behöver.

Samhället går miste om skatteintäkter när kvinnor går ner på deltid eller är borta från jobbet för att ta hand om sina föräldrar men också kvinnan själv riskerar att gå en mycket tuff ekonomisk framtid till mötes. Innan nya reformer sjösätts i budgeten bör man tillsätta en utredning för att få större klarhet i de ekonomiska konsekvenserna.

Vänsterpartiets svar är alltid en kollektiv lösning men allas behov ser ju inte likadana ut. I stället bör kommunernas anhörigstöd utvecklas och bli ett individualiserat, flexibelt och kvalitativt stöd. Där kan till exempel en högre subventionsgrad i rut-reformen för äldre vara ett av flera möjliga alternativ.

Med det i åtanke så skär Vänsterpartiet av grenen som de sitter på eftersom deras förslag bidrar till att fler kvinnor jobbar mindre. Det, om något är en dålig signal för ett parti som vill öka skatteintäkterna. Men lösningen är inte höjda skatter utan att fler är med och bidrar till att betala skatt.

Gulan Avci
Ordförande Liberala Kvinnor

Anna Manell
Ordförande Liberala Kvinnor Uppsala