Staten ska inte ta hand om kvinnorna

Den rödgröna regeringen utropade sig till en feministisk regering efter maktskiftet 2014. Statminister Stefan Löfven, sa sig vara vän av Svenskt Näringsliv. En fackman vet ju hur viktig näringslivet är för ekonomisk tillväxt och främjandet av nya företag och jobb, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i Expressen.

Gulan Avci 2014Så här i regeringsinnehavets halvtidsvila blir det uppenbart att regeringen är allt annat än företagarvänlig och feministisk. Och att statsministerns ord, bara var, just tomma ord.

Trots löften om en företagarvänlig politik så har Socialdemokraterna höjt arbetsgivaravgiften för unga, halverat rutavdraget till 25 000 kronor och rotavdraget har sänkts till 30 procent av arbetskostnaden. 

Tillsammans med restaurangmomsen, har dessa reformer varit avgörande för att få i gång småföretagandet igen i Sverige.

Framför allt har de varit avgörande för kvinnors företagande. Lägg sedan till utredningen om begränsning av vinstuttag i välfärdssektorn, till högen av företagarfientliga reformer.

Sverige hamnar ofta i internationella mätningar på medelmåttiga nivåer vad gäller kvinnligt företagande. De branscher där flest kvinnor driver företag är föga förvånande, städbranschen, utbildnings- och vårdsektorn. Branscher som i Sverige under lång tid har antingen varit under statligt monopol eller så hårt beskattade att de slagits ut.

För vänsterfeministerna har staten alltid varit vägen till jämställdhet. Visar inte vänstern själva prov på en patriarkal syn när man alltid utgår ifrån att kvinnan måste tas om hand om av staten? 

Visst känns det mossigt att tänka att männen tar för sig medan kvinnor behöver staten och politiken för att komma dit de vill. För liberalfeminister är inte staten garanten för jämställdhet utan vi tror på kvinnans kapacitet att ta hand om sig själv, om de bara får samma förutsättningar som männen alltid har åtnjutit.

Debatten om vinster i välfärden klär av Socialdemokraternas politik när det gäller kvinnors företagande. När statsministern säger att han inte tycker att skattebetalarnas pengar ska gå till företagens vinster så menar han kvinnornas företag.

De manligt dominerade branscherna som bygg och transport som också verkar inom välfärdssektorn, ska inte regleras. Män ska få göra vinst men inte kvinnor. Varför ska det vara okej för företag som bygger sjukhus, levererar röntgenapparater, operationsutrustning, datorer eller mediciner att göra vinst men inte för ett företag som jobbar med att vårda patienterna?

Den här hösten kommer att tvinga statministern och den feministiska regeringen att bekänna färg. Den 1 november ska regeringens välfärdsutredning presenteras och i den, regleringen av vinster i välfärden. 

Det är två år kvar av Löfvens mandatperiod. En feministisk regering år 2016, värd namnet, måste ge kvinnor förutsättningar att klara sig själva. En feminism år 2016 kan inte gå ut på att staten ska ta hand om kvinnorna.

Politik är kompromissandets konst. Man får inget gratis, men vilket pris är Socialdemokraterna beredda att betala för Vänsterpartiets stöd? Ett parti som varken vill ta i hedersfrågorna utan förespråkar könssegregerade badtider och som inte vill att kvinnor ska få tjäna pengar på sin kompetens är en synnerligen dålig bundsförvant för en regering som utger sig för att vara feministisk.

En feministisk regering måste se kvinnor, som utgör halva delen av befolkningen, som en naturlig del av arbetskraften. Att de bidrar till ekonomisk tillväxt, bidrar till skapandet av nya företag och jobb. Vi liberalfeminister vill inte ha patriarkala omhändertaganden i stället vill vi ha en feministisk företagarpolitik som ger kvinnor och män lika möjligheter på arbetsmarknaden.

Gulan Avci (L)
Ordförande Liberala Kvinnor, ledamot kommunfullmäktige Stockholms stad