Gulan Avci: ”Regelverket för företagare måste bli enklare”

Nyföretagarcentrum i Floda fick under torsdagen besök av Gulan Avci, Liberala kvinnors förbundsordförande. Det blev ett samtal om kvinnligt och manligt, om företagande, regelverk och snårigheter.

Gulan Avci, Stockholm 2016 © Lena Larsson

© Lena Larsson

Nyföretagarcentrum, där privatpersoner kan få gratis rådgivning grundades 1985. I dag finns avdelningar i 215 kommuner och i Floda har det funnits rådgivning under snart fem år. De flesta som arbetar vid de lokala kontoren arbetar helt ideellt och med deras hjälp startas 10 000 nya företag varje år. Cirka 90 procent finns kvar efter tre år.

Kvinnligt företagande
Gulan Avci har kvinnligt företagande som en av sina hjärtefrågor. I internationella mätningar ligger Sverige på en medelmåttig nivå när det gäller kvinnligt företagande, trots en position som ett av världens mest jämställda länder. Gulan Avci menar att det är svårare för kvinnor än för män att starta eget eftersom de kvinnligt dominerade branscherna i Sverige under lång tid antingen varit under statligt monopol eller så hårt beskattade att de inte kunnat överleva.

Nyföretagarcentrums rådgivare Mona Johansson bekräftar den bilden: kvinnor startar oftast företag i traditionellt kvinnliga branscher som sjukvård, hälsa, skönhet, städning.

Men kvinnligt företagande ökar. 62 procent av dem som söker rådgivning är kvinnor. Hos många växer idén om att starta eget fram under föräldraledigheten. För att slippa pendla och för möjligheten att styra mer över sitt eget liv.

Men nu avknoppas många verksamheter. RUT-avdraget har halverats och återigen är det de kvinnodominerade verksamheterna som får ta de största smällarna, säger Gulan Avci.

Många av de här verksamheterna kräver också investeringskapital, fortsätter hon. Kvinnor är inte lika kreditvärdiga som män eftersom de ofta arbetat i offentlig sektor och lönerna i kvinnodominerade yrken är lägre än i de mansdominerade. Hur får man ihop den biten?

Lång uppstart för nya företag
Mona Johansson berättar att många kvinnor hyr in sig hos andra i liknande branscher. Men kvinnor är också, i allmänhet, lite försiktigare än män. Det tar lite längre tid för dem än för män att bestämma sig, lite längre tid att få igång verksamheten. Vilket inte är fel eftersom det vanligtvis också tar längre tid än man tror att få ett nytt företag att bli lönsamt. Erfarenheterna visar att det tar cirka fem år från start tills det rullar på som det var tänkt.
Men många gånger stoppas kvinnor av sina äkta hälfter, fortsätter Mona Johansson. Det finns faktiskt fortfarande en kultur i Sverige där kvinnor motarbetas av sina män. Diskutera med familjen först, är Mona Johanssons råd.

Välfärdssektor med dålig löneutveckling
─ I välfärdssektorn finns oftast kvinnor med dålig karriär- och löneutveckling. Det är ok att göra vinst i manligt dominerade branscher, det är ok att den som tillverkar operationsutrustning gör vinst, men det är inte ok att den som vårdar patienter tjänar pengar på verksamheten. Kvinnlig företagsamhet borde inte vara, men är, så beroende av politiska beslut, påpekar Gulan Avci. Det är en form av omhändertagande av kvinnodominerade branscher.
─ Ja, och dessutom: när man börjar med en ny verksamhet så kommer man kanske inte upp i samma inkomst som man hade tidigare och det påverkar socialförsäkringar som till exempel föräldraförsäkringen. Den som går på A-kassa kan inte heller starta eget, det drabbar både kvinnor och män och det är grymt vansinnigt, säger Mona Johansson.

Ekonomi och regelverk
─ Vi måste få in ekonomi tidigare i skolan. Inte minst privatekonomi, säger Gulan Avci.
Regelverket måste bli enklare. Företagande och entreprenörskap – det är ju kreativt!
Och vi måste se att allas företagande, både kvinnors och mäns, bidrar till jobb, tillväxt och välfärd.

Text och bild: Karin Poulsen

Artikeln i dess helhet går att läsa här