Halv miljard – för att bekämpa hedersvåld

Tiotusentals flickor och kvinnor lever idag i ofrihet mitt i det svenska samhället. De övervakas i detalj av familjen eller av självutnämnda moralväktare. Kläder, umgänge och utbildningsval kontrolleras. Flickor tvingas in i äktenskap med vuxna män och utsätts för oskuldskontroller. Flickor känner oro och rädsla att under lov bli bortgifta, skriver Liberalernas partiledare Jan Björklund och Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i Aftonbladet.

Gulan Avci, Stockholm 2016 © Lena Larsson

Fotograf: Lena Larsson

De som trotsar löper stora risker. De hotas, utsätts för våld och vissa får till och med betala med sitt liv. Även pojkar och unga män drabbas. Allt detta för att upprätthålla en familjeheder som krockar med vårt sekulära och moderna samhälle.

Vänsterfeministerna vill inte tala klartext om hederskultur av rädsla för att peka ut vissa grupper. Och så finns kulturrelativisterna som i en missriktad solidaritet hänvisar till kultur och religion men som sviker utsatta flickor och kvinnor. I ivern över att vara tolerant har till och med intoleransen tolererats.

För oss liberaler är det självklart att sätta individen före kollektivet. Samhället måste reagera och agera på samma sätt oavsett en flickas bakgrund, kultur eller religion. Häromdagen presenterade regeringen satsningar mot mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Dessvärre synliggjordes inte det hedersrelaterade våldet.

Vi menar att hedersvåldet måste lyftas fram tydligare och öronmärker i kommande budgetmotion en halv miljard kronor under fyra år för att stärka och permanenta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det här är prioriterat:

Ökad kunskap. En nationell kartläggning måste genomföras för att öka kunskapen och få fram statistik om hur omfattande hedersproblematiken är.

Permanent nationell samordning. Länsstyrelsen i Östergötland och dess kompetensteam har i drygt 10 år haft ett nationellt uppdrag att arbeta med hedersfrågor. De har gedigen kunskap och erfarenhet som måste tas tillvara. Det behövs nu en permanent nationell samordning av hedersfrågorna och förslagen i utredningen En nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är intressanta. Hedersproblematiken är en jämställdhetsfråga men är bredare än så. Vi ser med oro på regeringens signaler om att lägga hedersfrågorna på en ny jämställdhetsmyndighet.

Stärk myndigheters arbete. Till exempel rättsväsendet liksom Skolverket och Socialstyrelsen måste få resurser för att arbeta långsiktigt med hedersproblematiken.

Kompetenssatsning inom kommuner och landsting. Det är ofta personal i socialtjänsten, i skolan eller i sjukvården som först kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersförtryck. De måste ha kunskap att se signalerna och kunna vida rätt åtgärder.

Ökat stöd till organisationer som arbetar med hedersfrågor. Dessa organisationer gör ett viktigt arbete för att stötta offren och för att sprida kunskap. Vi vill också se mer stöd till den feministrörelse som vuxit fram i utsatta områden.

Granska myndigheters agerande vid varje fall av dödligt våld. Hotbilden har ofta varit känd i förväg när en människa utsatts för hedersmord och frågan måste ställas vad samhället kunde ha gjort för att stötta offret mer.

Inför ”lex Fadime”. Strängare straff bör kunna utdömas när motivet till brottet är hedersrelaterat.

Permanent skyddad identitet. Offer för hedersrelaterat våld är särskilt utsatta eftersom hoten kommer från flera, ofta närstående personer, under lång tid. Samhället måste kunna ge ett långvarigt skydd och i vissa fall en permanent skyddad identitet.

Haverikommission mot barnäktenskap. Inget barn, och det gäller även asylsökande flickor, ska leva under äktenskapsliknande former. Svenska myndigheter har bidragit till att upprätthålla barnäktenskap, vilket måste granskas. De sista luckorna i förbuden mot barnäktenskap måste täppas till.

Jan Björklund, partiledare (L)

Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor (L)