Var är solidariteten med förortens utsatta flickor?

Återigen ser vi hur kvinnors rättigheter sätts på undantag. Rätten att själv få bestämma sina kläder, sin partner och var man rör sig i samhället, är rättigheter som vi inte längre kan ta för givna i Sverige, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci tillsammans med Anna Eling, styrelseledamot Liberala Kvinnor Dalarna och Mostafa Geha, Liberalerna i Hedemora, i Expressen.

Gulan Avci, Stockholm 2016 © Lena Larsson

© Lena Larsson

Vi ser hur så kallade moral- och sedlighetspoliser utövar en allt större kontroll över unga flickor och kvinnor.

I Hedemora blev en 21-årig flicka trakasserad och slagen enbart på grund av sin livsstil och klädstil. Detta är en mardröm som är verklighet för tiotusentals flickor och kvinnor i Sverige i dag. Men nu har flickan själv klivit fram och krävt samma rättigheter som alla andra kvinnor har i vårt land.

Det är viktigt att politiker och samhället står upp för och stöttar modiga kvinnor som dessa. Därför arrangerar Liberalerna i Hedemora på torsdag en manifestation mot våld och förtryck i hederns namn och vi hoppas på bred uppslutning. Trots 100 år av kvinnokamp blir det nämligen allt mer tydligt: Kvinnors rättigheter kan aldrig, aldrig tas för givna.

Det patriarkala förtrycket ändrar ständigt skepnad och i vår generation har det fått förnyad kraft i de hedersnormer som många kvinnor tvingas leva under. Hedersförtrycket är inte ett nytt fenomen, men det växer.

I våra utanförskapsområden blir kontrollen allt vanligare och allt mer omfattande. Det är inte längre ett storstadsfenomen. Hedersförtrycket har hittat till lilla Hedemora, en kommun som inte har mer än 15 000 invånare. Ska vi verkligen acceptera detta?

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket borde vara en fråga som alla politiska partier borde ha samförstånd kring och inte politisera för egna syften.

Hur länge till ska kulturrelativisterna fortsätta att svika utsatta flickor och kvinnor för att övertyga svenska folket om att de inte är rasister?

För Vänsterpartiet är solidaritet ett honnörsord. Var är solidariteten med förortens utsatta flickor och kvinnor, kan man fråga sig.

För Liberala Kvinnor är det självklart att alltid sätta individen i centrum. Våld mot en enskild individ kan aldrig ursäktas av respekt mot andra grupper och deras kultur. Det svenska samhället står grundmurat på en bas av värderingar som tolerans, jämställdhet och frihet. Dessa principer kommer vi aldrig att kompromissa med. Religioner och kulturer är inte statiska utan har under historiens gång förändrats i takt med samhället. Samma sak måste hända här. En persons religionsfrihet kan inte innebära en annan människas ofrihet.

Liberalerna presenterade förra veckan sin satsning på halv miljard kronor i vår kommande skuggbudget för att bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket. I det arbetet vill vi prioritera bland annat genomförandet av en nationell kartläggning för att öka kunskapen om hedersproblematikens omfattning, stärka myndigheternas arbete, öka kompetensen inom kommuner och landsting samt stötta de ideella organisationer som arbetar med hedersfrågor.

Vi är redo att ta den feministiska kampen för de allra mest utsatta. Kvinnor i Sverige ska ha rätt att välja sitt eget öde. Det är något som vi Liberaler aldrig kommer att sluta kämpa för.

Vi kommer att ta fighten med de krafter som vill osynliggöra det hedersrelaterade våldet och förtrycket – men också med dem som kidnappar hedersfrågorna för egen vinning.

Gulan Avci (L) Ordförande Liberala Kvinnor
Anna Eling Ordförande Liberalerna Hedemora, ledamot Liberala Kvinnor Dalarna
Mustafa Gaha, Ledamot Liberalerna Hedemora