SD:s mål: Kvinnorna ska stanna i hemmet

Sverigedemokraterna har den senaste tiden uppmärksammats på grund av vulgära uttalanden som kommit från högt uppsatta företrädare. Riksdagsledamoten Anna Hagwalls uppmärksammade motion om att slopa presstödet för att begränsa Bonniers ägarinflytande för att det är för många judar i koncernen och ekonomisk politiske talespersonen, Oscar Sjöstedt som nyligen sågs i ett filmklipp skrattandes åt ett skämt att man sparkat på får som om de vore judar är bara några i raden av de skandaler som kantat partiet, skriver Gulan Avci och Cecilia Elving, ordförande respektive styrelseledamot för Liberala Kvinnor, på Aftonbladet.

Gulan Avci, Stockholm 2016  © Lena Larsson

© Lena Larsson

Cecilia Elving 2015

Sverigedemokraterna har sedan några år tillbaka en uttalad strategi att försöka locka till sig fler kvinnliga väljare. Senast i veckan lyfte Jimmie Åkesson situationen för landets fattigpensionärer, som främst är kvinnor, under partiledardebatten i riksdagen.

Kanske ska Jimmie Åkessons fokus på sociala frågor ses mot bakgrund av Sverigedemokraternas önskan att få fler kvinnor att rösta på dem.

Går verkligen Sverigedemokraterna mot en mer jämställd politik med ett tydligare fokus på kvinnors egenmakt?

Ett av förslagen som Åkesson har lyft är en ökad möjlighet till deltidsarbete för kvinnor som jobbar inom vård- och omsorg. Partiet uppmuntrar till deltid samtidigt som de vill minska antalet fattigpensionärer.

Kvinnor tar längre föräldraledighet, jobbar deltid i större utsträckning och vårdar sjuka barn i högre grad än män. Det är allt detta som leder till att kvinnor har lägre inkomst och lägre pension.

När kvinnor går i pension tar de i genomsnitt ut 67 procent av männens pension. Trots en till synes omsorg om kvinnorna riskerar SD:s politik att begränsa kvinnors självbestämmande. 

Graden av frihet och självbestämmande som kvinnorna har i ett samhälle visar också på hela samhällets frihet. I samhällen där kvinnors rättigheter är starka, är toleransen större och även andra grupper, minoriteter liksom HBTQ-personer har ett större mått av frihet.

Därför är det anmärkningsvärt att just ordförande för SD:s kvinnoförbund,Carina Herrstedt, vidarebefordrat ett mejl med nedsättande ord som neger och zigenare som gjort sig lustig över judar

I den socialkonservativa och patriarkala ideologi som Sverigedemokraterna förespråkar är kvinnans viktigaste uppgift den som mor och maka. Kärnfamiljen är själva grunden i nationens bevarande. SD:s jämställdhetspolitik betonar skillnaderna mellan män och kvinnor i stället för varje individs unika egenskaper.

Därför är det inte konstigt att Sverigedemokraterna inte gillar de öronmärkta månaderna i föräldraförsäkringen eller att de vill begränsa aborträtten eftersom båda reformerna har varit avgörande för kvinnornas ekonomiska självständighet.

I stället för att göra något åt kvinnornas löner och arbetsvillkor och ta tag i de problem som finns på arbetsmarknaden så tycker Åkesson att kvinnorna ska gå ner i arbetstid och gå tillbaka till hemmet. Kvinnors frigörelse har alltid handlat om förmågan att kunna ta hand om sig själv. 

Kvinnors frihet och självständighet är beroende av ekonomisk frihet och sexuell frihet. Sverigedemokraterna försöker konstant att kapa av dessa ben genom att vilja återinföra sambeskattning; inskränka aborträtten; ta bort de öronmärkta månaderna i föräldraförsäkringen och öka möjligheterna för deltid.

När kvinnornas handlingsutrymme och egenmakt minskar kommer också toleransen och respekten för andra gruppers rättigheter att krympa. Under femtiotalet som var den gyllene epoken för hemmafruidealet, tvångssteriliserades kvinnor och skämt mot judar och mörkhyade var vardagsmat. Vi har kommit en bit på vägen sen dess.

Låt oss fortsätta framåt i stället för att gå på Sverigedemokraternas dröm om en svunnen tidsålder då samhället var harmoniskt och allt var bra.

Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor
Cecilia Elving, styrelseledamot Liberala Kvinnor