En skamfläck för samhället

I dag är det FN:s internationella dag för avskaffande av allt våld mot kvinnor. Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälso- och samhällsproblem som finns överallt i samhället.

Det senaste uppmärksammade fallet är Lotta Rudholm som avled efter att hennes dåvarande pojkvän misshandlade henne till döds. Lotta Rudholm anmälde flertalet gånger våldet mot henne men valde av rädsla att dra tillbaka anmälningarna. Hade samhället och rättsväsendet sett hennes varningssignaler hade Lotta Rudholm med största sannolikhet levt i dag, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci, ordförande för Liberala Kvinnor Värmland, Asal Narmiani och Liberalernas Sara Gunnarsson i NWT.

Gulan Avci, Stockholm 2016  © Lena Larsson

© Lena Larsson

Våld mot kvinnor är samhällets skamfläck och det är ett stort misslyckande att samhället inte kan skydda kvinnorna från det våld som de utsätts för dagligen. Ett samhälle som inte kan försvara kvinnans rätt till sin kropp och sin sexualitet är ett samhälle som inte längre andas frihet utan som är på väg att ta stora kliv bakåt.

Våld i nära relationer är inget ovanligt och blir tyvärr allt mer förekommande. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäls ungefär 17 000 fall av misshandel där gärningsmannen varit i nära relation med offret. Våldet sker vanligtvis i hemmet – den plats som är tänkt att vara en trygg fristad. För många kvinnor är hemmet istället ett minfält, där du hela tiden måste vara på din vakt. Ett steg i fel riktning kan få förödande konsekvenser. Det är ett stort misslyckande att kvinnor ska behöva dö i Sverige i dag på grund av att samhället inte kan skydda dem från deras förövare. Ungefär 17 kvinnor mördas varje år av en närstående man. Detta är 17 för mycket.

I polisområdet Bergslagen där Värmland ingår anmäldes 150 grov kvinnofridskränkning under 2015.

Ett vanligt missförstånd är att det bara är offret och gärningsmannen som berörs av våldet men så är inte fallet. Enligt Rädda Barnen bevittnar var tionde barn våld i hemmet. Liberala Kvinnor och Liberalerna kommer aldrig att kunna stå bredvid och titta på när detta händer. Vi anser att samhället måste ta sitt ansvar och vi har tre konkreta förslag för det.

• Höjt straff för kvinnofridskränkning – Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska höjas till ett års fängelse.

• Målsägandebiträde – Målsägarbiträde ska utses så snabbt som möjligt. Ett brottsoffer har rätt till ett målsägarbiträde som för ens talan.

• Kontaktförbud – Vi vill stärka reglerna om kontaktförbud. Många fler utvidgade kontaktförbud ska beslutas, och huvudregeln ska vara att de kombineras med elektronisk fotboja för den som hotar. Liberalerna vill också att området för kontaktförbudet ska ökas och kunna gälla en hel kommun – ett kommunalt vistelseförbud.

Vi anser att varje individ ska ha samma rättighet och möjlighet till att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Det är okränkbara rättigheter som samhället måste stå upp för. Lotta Rudholms liv och öde får aldrig glömmas och vi måste se till att det aldrig återupprepas. Offret måste försvaras och det till varje pris.

Ingen kvinna, man eller barn ska behöva känna sig otrygga i det som ska vara själva grunden till din trygghet, nämligen ditt hem. Vi får aldrig sluta bekämpa våldet mot kvinnor!

Gulan Avci, ordförande, Liberala Kvinnor

Asal Narimani, ordförande, Liberala Kvinnor Värmland

Sara Gunnarsson, Liberalerna Värmland