Liberala kvinnor belyste våldet

Ett 50-tal åhörare på Hotell Högland fick höra fruktansvärda fakta om kvinnors situationer i bland annat Indien och Bangladesh under fredagen.

Ordföranden för Liberala kvinnor, Gulan Avci, föreläste om kvinnovåld, Sarah Bodelsson från Svalorna Indien Bangladesh berättade om sina erfarenheter från länderna och förra EU-ministern Birgitta Ohlsson avslutade det hela med en global utblick hur våldet kan se ut i världen.

— Och hur det på olika sätt kan begränsa flickor och kvinnor, berättar hon.

— Jag kom hit i kväll för att i dag är dagen för att avskaffa allt våld mot kvinnan men man ska inte bara lyfta frågorna för att det är en speciell dag utan det är något som ska finnas varje dag i politiken, fortsätter Birgitta Ohlsson, nu riksdagsledamot för Liberalerna.

Birgitta menar att det finns så många olika aspekter att ta upp när det gäller våld mot kvinnor.

— Jag ska prata om att kvinnor verkligen är andra klassens medborgare på många håll i världen och hur det påverkar kvinnors liv och utsatthet. Jag kommer ta upp allt ifrån frågor som rör könsstympning till frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våldtäkter i krig, säger hon och målar upp en dyster bild av världen.

— Våld mot kvinnor sker inte bara i fattiga länder utan det sker överallt. Det är ett globalt fenomen som tyvärr skär igenom alla olika samhällsgrupper, det är något vi behöver debattera mera.

Birgitta Ohlsson kommer precis från en debatt om feministisk utrikespolitik mot Gudrun Schyman och har i många år stått upp för kvinnornas rättigheter.

— Sedan jag var ung har jag har alltid varit en brinnande feminist och sedan har jag jobbat vidare med det i politiken.

Och under hennes år har också mycket blivit mycket bättre.

— Vi är mycket mer upplysta i dag än förr i tiden, världen finns i våra vardagsrum så vi ser mycket mer vad som händer. Frågorna har också fått mycket mer politisk prioritet, säger Birgitta.

Artikeln från Smålandsbladet kan läsas i sin helhet här.