Svensk lag ska gälla alla som bor här

Sverige utmärker sig i världen för att vara ett tolerant och humant samhälle präglat av respekt för individens grundläggande fri- och rättigheter. De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har samma rättigheter och skyldigheter. Att likhet inför lagen ska råda och att människovärdet ska respekteras fullt ut, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i Expressen.

© Lena Larsson

Allt detta har vi slagit fast ska gälla. Det är fina värderingar och något vi ska vara stolta över. Men vi har också gjort oss kända för att väga rättigheter mot varandra, utifrån människors etniska bakgrund, tro och kulturella tillhörighet. Det är något jag inte är stolt över.

I dag lever tiotusentals flickor och pojkar hedersrelaterade liv. Sanktionerade av deras familjer och släktingar. Ett förtryck som är en grov kränkning mot barns mänskliga rättigheter.

I Sverige växer barn upp med ojämlika villkor. Barn som offras på hederskulturens altare och berövas sin rätt att vara barn. Främst flickor, fostras in i en kyskhetskultur vars enda syfte är att giftas bort tidigt i livet så hon inte ska kunna dra skam över familjens heder.

Ensamkommande barn och unga som flytt hit i tron att få en trygg tillvaro i frihet har inte fått det stöd de enligt lag har rätt till. Migrationsverket har identifierat 132 bortgifta barn, oftast flickor som i de allra flesta fall placerats med äldre män de gifts bort med i hemlandet. Den undfallenhet som funnits mot hederskulturen har bidragit till att kränkande och olagliga familjetraditioner kunnat leva vidare i Sverige. Nu när myndighetspersonal försöker göra rätt hotas de till livet.

Den 28 december fick socialtjänsten i Mönsterås stängas och verksamheten flyttas efter att två män uppträdde våldsamt mot personalen när de skulle omhänderta en gravid 14-årig flicka från Syrien som kom hit som barnbrud med sin 21-åriga man 2015. Det var flickans man och svärfar som attackerade personalen.

Att myndighetsutövande personal utsätts för hot och fara för att de gör sitt jobb är mycket allvarligt och något vi aldrig kan acceptera.

En annan lika oacceptabel omständighet är hur fallet med 14-åriga flickan hanterats av rättsväsendet. Flickans ålder har blivit en omtvistad diskussion i kommunen. Är flickan 14 eller 16 år som hennes ”svärfar” hänvisar till. Åldern i detta fall har varit avgörande för huruvida detta ärende ska klassas som våldtäkt mot barn eller falla inom lagens ramar då ungdomar är byxmyndiga vid 15 års ålder.

Paret uppmanades av socialtjänsten att inte bo tillsammans. Istället placerade man flickan hos hennes svärfar. Just detta agerande visar på hur lite kunskap som finns kring hederskulturen och detta kollektiva system.

Hade socialtjänsten haft kunskapen och fullt ut förstått konsekvenserna av att vara i barnäktenskap är jag övertygad om att de hade agerat annorlunda redan i tidigare skede. Men nu är flickan gravid i sjunde månaden. Hon bor alltså hemma hos sina svärföräldrar, där svärmodern också är moster till flickan. Hennes man är hennes kusin och släktbanden gör att flickan aldrig kommer våga frigöra sig från detta äktenskap.

Kampen mot utanförskapet är också en kamp mot detta förtryckande våld. Vi måste förändra förtryckets underliggande orsaker men för att kunna göra det måste vi förstå vad det är för frågor vi har att göra med.

Och vi måste en gång för alla bestämma oss för om svensk lag ska gälla alla som bor i det här landet. Fallet i Mönsterås hur illa det går när vi inte står upp för våra lagar. För mig är det enkelt, när konflikter uppstår mellan demokratiskt stiftade lagar och kulturella, religiösa och traditionella sedvänjor ska lagarna respekteras. Något annat kan vi inte acceptera. Jag hoppas detta kan bli vägledande för det viktiga arbete som väntar oss 2017.

Gulan Avci (L)

Ordförande Liberala kvinnor