Stå upp för alla flickors lika rättigheter

I början av året har rapporterna duggat tätt om att hedersförtrycket ökar i det svenska samhället. Allt fler kvinnojourer runt om i landet bekräftar att fler som söker skydd är offer för hederskulturen. Över 100 000 ungdomar, främst flickor men också pojkar, lever idag i ofrihet där de måste anpassa sina liv efter hederskulturens patriarkala normer. Det är en maktordning som breder ut sig för att den kan. Vi måste alla hjälpas åt att trycka tillbaka den och värna mänskliga rättigheter, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci tillsammans med Liberalernas Suzanne Åkerlund.

© Lena Larsson

Flickornas kläder, umgänge och val av partner kontrolleras av familjen eller av okända moralväktare som har tagit över kontrollen över ett område när polisen har abdikerat. De senaste åren har en modig feministrörelse vuxit sig allt starkare i många svenska förorter.

De har varit en modig röst men också varnat för de parallellsamhällen som vuxit fram, som tvingat bort kvinnor och flickor från det offentliga rummet. Denna utveckling är farlig och måste stoppas. Under sommaren, den tid som för många innebär härlig ledighet, sol och bad, tvingas många flickor resa till föräldrarnas hemland för att där giftas bort med en släkting eller en man som familjen har valt.

Det borde vara en självklarhet att stå upp för alla flickors mänskliga rättigheter oavsett deras bakgrund, religion eller etnicitet. Tyvärr är det inte så idag. Det behövs ett långsiktigt arbete och stort engagemang för att bryta hederskulturen så att alla barn kan få leva sina liv i frihet. Vi förslår bland annat följande åtgärder:

Stärk kvinnojourerna. Vi förslår att kvinnojourerna får nya anslag vart fjärde år istället för att de varje år måste lägga ner mycket tid på att söka nya bidrag till sin verksamhet. Anslagen ska kopplas samman med mandatperioden för ett tydligare politiskt ansvarsutkrävande.

Inga felaktiga placeringar. Inga kommuner eller socialtjänster får placera omyndiga gifta under samma tak. Det behövs stora kunskapsinsatser för myndighetsutövande personal för att säkerställa att man förstår hederskulturens mekanismer för att kunna hjälpa de utsatta. Det handlar främst om att skolan, polisen, socialtjänsten.

Inte en krona till extremister. Vi behöver en bättre kontroll av de föreningsbidrag som betalas ut till olika civilorganisationer. Samfund och organisationer som vägrar acceptera de grundläggande mänskliga rättigheterna och de värderingar som vårt samhälle vilar på ska inte få några skattemedel.

För oss handlar det om att alltid sätta individen i centrum. Våld mot en enskild individ kan aldrig ursäktas av respekt mot andra grupper och deras kultur. Det svenska samhället står grundmurat på en bas av värderingar som tolerans, jämställdhet och frihet. Dessa principer kommer vi liberaler aldrig att kompromissa med.

Gulan Avci (L)
ordförande Liberala kvinnor, tidigare riksdagsledamot

Suzanne Åkerlund (L)
kommunråd Halmstad