Att skylla sjukvårdens kris på skattesänkningar är direkt felaktigt

I en mycket snedvriden replik skriver Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, Ulla Andersson att krisen inom sjukvården är på grund av den borgerliga regeringens stora skattesänkningar och privatiseringar.

Det är en klassisk tankevurpa som Vänsterpartiet gör gång efter annan, att ju mer man höjer skatten desto mer skatteintäkter får man. Det stämmer inte. Under alliansens styre steg skatteintäkterna både till kommuner och landsting enligt Ekonomistyrningsverket och Riksdagens utredningstjänst. Så att skylla sjukvårdens kris på inkomstskattesänkningar är ett direkt felaktigt påstående, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i en slutreplik på Expressen.

© Lena Larsson

Det andra man bör ha i minnet är att alliansens jobbskatteavdrag främst gynnade medel- och låginkomsttagare, där ibland kvinnor. Fler gick från försörjningsstöd till eget arbete tack vare Alliansens jobbpolitik. 

Avslutningsvis menar Vänsterpartiet att det inte är bristen på sjuksköterskor som är problemet utan brist på rimliga villkor och rimliga löner på sjukhusen. Därmed har ju Vänsterpartiet själva bevisat vår poäng, nämligen att när man inte får lön för sitt arbete, sin utbildning och sin kompetens så väljer man att gå till en annan arbetsgivare.  På grund av Vänsterpartiets politik med höjda skatter kommer nu ännu färre sjuksköterskor att få betalt för att de valt att utbilda sig.

Gulan Avci (L)
ordförande Liberala Kvinnor