Skolan inte arenan för trosundervisning

Gårdagens reportage i Kalla Fakta vittnar om en verklighet som är svår att ta in. En verklighet där rättssamhället och polisen har retirerat i våra utanförskapsområden och moralpoliser vunnit mark som nu dikterar regler som kvinnor och flickor tvingas leva efter, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Anna Mårtensson (L), ledamot i Liberala Kvinnors centralstyrelse.

© Lena Larsson

Anna Mårtensson Liberala kvinnor

Det är en oacceptabel utveckling som vi måste sätta stopp för! Al-Azharskolan i Stockholm kritiserades redan i höstas för könsuppdelade idrottslektioner. Nu visar det sig att de även har könsuppdelade bönestunder och skolbussar. I reportaget ser man tydligt hur personalen låter flickorna gå på längst bak medan pojkarna stiger på längst fram. Tankarna går till det rassegregerade USA på 50-talet när svarta tvingades stiga ombord genom dörren längst bak i bussen. Men det är inte 50-talets USA vi pratar om utan Sverige år 2017.

Religiösa friskolor har debatterats flitigt under hösten men frågan är inte ny utan debatterades i början av 2000-talet när det kom fram att barn isolerades i friskolor som Plymouthbrödernas Laboraskolan i Långaryd i Halland men även skolor i regi av Livets ord har fått kritik för bl.a. bristande jämställdhet. Debatten har blossat upp igen eftersom det idag finns flertal muslimska organisationer som sökt tillstånd för att starta skolor på olika håll i landet.

Ett argument som har förts framtill stöd för de religiösa friskolorna är att staten måste ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”. Denna rättighet återfinns i ett av Europakonventionens tilläggsprotokoll. Rättigheten ska ses i ljuset av alla de människor som förvägrats sin tro och sin kultur i exempelvis kommunistiska stater. Det är viktigt att begränsa statens makt över individens fri- och rättigheter, där ju religionsfriheten ingår. Staten får aldrig diktera människors trosuppfattningar. Däremot så finns det inget som säger att trosundervisningen måste ske i skolan. Argumentet att skolinspektionen ska få mer muskler och göra fler kontroller har förts fram i tio års tid. De har redan fått flera verktyg men som uppenbarligen inte hjälpt. År 2016 utgick statliga bidrag med 92 miljoner kronor till trossamfunden. Det finns alla möjligheter för samfunden att arrangera trosundervisning utanför skolan. Alla människor har rätt till sin religionsutövning och det ska finnas gemensamma platser för troende att samlas på. Men skolan är inte den arenan. För oss handlar det om att säkerställa att alla barn får rätt till en objektiv och jämlik skolgång där barn från olika världar möts.

Religion och andlighet har alltid varit viktiga för människan. Det ger en annan dimension av vår tillvaro på jorden. I totalitära stater har religionsfriheten varit helt frånvarande. Men tyvärr vet vi att religiösa institutioner utövat ett enormt maktmissbruk gentemot människor genom historien. När vi då vet att det finns barn som lever under förtryck måste vi politiker kliva in och garantera varje unges rätt till en god utbildning. En skolgång som ger barnen de färdigheter och det självförtroende som hen behöver för att utveckla sin egen identitet och ta sig an livet som vuxen. Det kommer vi fortsätta att kämpa för!

Gulan Avci (L) ordförande Liberala Kvinnor
Anna Mårtensson (L) rättspolitisk talesperson Liberala Kvinnor