Trygg förlossning en rättighet för alla

Att vara gravid och att föda barn kan vara riskfyllt och som blivande förälder vill du känna dig trygg och väl omhändertagen. Du vill vara säker på att få en plats på BB och en barnmorska som finns där för dig. Så är det inte överallt i dag, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Jennie Uller, ordförande för Liberala Kvinnor Kalmar, i Östra Småland Nyheterna.

© Lena Larsson

Blivande föräldrar skickas runt i landet, förlossningsskador ökar, fler nyfödda mår dåligt, barnmorskor slutar och avdelningar stängs. I Sollefteå har ABF startat kurser i bilförlossning efter att BB hade lagts ner. Det är tecken på att situationen är helt oacceptabel.

Nyligen meddelade regeringen att den kommit överens med Vänsterpartiet om att tillskjuta en halv miljard kronor till förlossningsvården de kommande två åren. Detta tillskott är mycket välkommet, men våra farhågor är att det riskerar bli en bli en tillfällig dämpning av ett mer långtgående problem. Pengarna är tänkta att användas till utbildning av fler barnmorskor, vi menar att fokus borde ligga på varför barnmorskorna lämnar sina jobb.

Liberala kvinnor vill att tillskottet används till ordinarie personalförstärkning och löneökningar. Vi kan bara locka sommarvikarier till vårt län om det finns möjlighet till förlängning. Det ska vara lika tryggt att föda barn året om. Du ska aldrig behöva hänvisas till annat landsting för att föda barn. Personalen måste erbjudas vidareutbildning för att minska förlossningsskador och akuta kejsarsnitt. Socialstyrelsen bör upprätta nationella riktlinjer för förlossnings- och mödravård. Ditt och ditt barns liv ska inte hänga på vilket landsting du tillhör.

Prislappen på förlossningsvården får inte tummas på! Vi kräver trygg och säker förlossning för alla kvinnor!

Gulan Avci (L) Ordförande Liberala Kvinnor
Jennie Uller (L) ordförande Liberala Kvinnor Kalmar län