Liberala Kvinnor Västerbotten på landsmötet 2017

Vid årsmötet för Liberala Kvinnor Västerbotten valdes en ny styrelse för 2017. I länets distriktsstyrelse ingår nu distriktsordförande Maria Gripenhoftner, vice ordförande Bim Molin Gran, kassör Ulrica Westerlund, sekreterare Dorothea Liebel, samt ledamöterna Carola Olofsson, Eva Oskarsson, Monica Wahlström, Ingmarie Westh, Maria Lindvall och Jeanette Gustafsson.

Med avklarat årsmöte och efter det ett nytt igångsatt styrelsearbete blev det så dags för Liberala Kvinnors viktiga Landsmöte den 13-14 maj 2017. Liberala Kvinnor Västerbotten representerade sitt distrikt genom Maria Gripenhoftner, Bim Molin Gran, Ulrica Westerlund, samt Monica Wahlström. Ulrica Westerlund ingår i Liberala Kvinnors centralstyrelse och vid detta Landsmöte valdes glädjande nog också Monica Wahlström in som suppleant. Vi inom Liberala Kvinnor Västerbotten är glada för att vårt län nu finns ordentligt representerat på lokal-, distrikts- och central nivå.

Vid Landsmötet 2017 representerades Västerbottens distrikt av Ulrica Westerlund, Maria Gripenhoftner, Bim Molin Gran samt Monica Wahlström.