Att stå upp för svensk lag är inte rasism

Aftonbladets granskning över hederskulturens omfattning är säkert chockerande läsning för många. Tyvärr är det ingen nyhet för mig och många andra som i flera år varnat för en utveckling med parallellsamhällen och utbrett hedersförtryck.

Sedan lagen om tvångs-, och barnäktenskap instiftades 2014 har 150 fall anmälts medan endast ett fall har lett till en fällande dom, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i Aftonbladet debatt.

© Lena Larsson

I dag lever över 100 000 unga i kontrollsamhällen som är sanktionerat av familj, släkt och moralväktare. Det är en skrämmande utveckling som kommer att fortsätta om vi inte gör något. Om några veckor är det dags för landets grund- och gymnasieelever att inleda det långa sommarlovet. För många är det något att se fram emot.

Men långt ifrån alla ser fram emot sommarlovet. För många tjejer och killar är det en period förknippat med rädsla och oro att tvingas åka till föräldrarnas hemland och giftas bort mot sin vilja med en person de aldrig har träffat eller är kär i.

I Aftonbladets granskning är det yngsta hedersoffret bara fyra år. En liten flicka som i fjol riskerade bli bortrövad av sin pappa till Syrien för att giftas bort med sin kusin. Det gör mig illa berörd. Hur kan ett barns rättigheter kränkas på ett så grovt sätt? Hur kan en pappa begå ett sånt fruktansvärt brott mot sin egen dotter?

Liberala Kvinnors kongress fattade nyligen beslut om att Sverige bör inrätta en så kallad ”Forced Marriage Unit”, en enhet under utrikesdepartementet som kan hämta hem bortförda barn som gifts bort eller som riskerar tvångsgifte utomlands. Vi får aldrig lämna dessa barn till deras eget öde.Det har under lång tid funnits en oförmåga att bekämpa hederskulturen. Dels beror det på att kunskapen varit alldeles för dålig. Men också för rädslan att stämplas som rasist om man talar klarspråk om barn- och tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, kränkande oskuldskontroller och hedersförtryck.

Men hur kan det vara rasistiskt att stå upp för våra lagar?

Från Liberala Kvinnors sida är vi tydliga. Är man inte svensk medborgare och gör sig skyldig till så grova brott, har man förbrukat sin rätt att bo i Sverige. Därför är det hög tid att svenska domstolar i större utsträckning prövar utvisning vid allvarliga hedersbrott.

Kunskapen om hederskulturen har länge varit låg inom rättsväsendet därför att det i Sverige inte förs någon statistik över den här typen av brottslighet. Det behövs ett system där man flaggar eller markerar hedersrelaterade brott för att lättare kunna övervaka och följa ärenden med hedersmotiv. Om ett ärende markeras som hedersrelaterat följer sedan flaggningen ärendet vidare i hela ärendehanteringen. Detta system skulle både öka kompetens hos rättsväsendet kring de hedersrelaterade brotten men också identifiera hur utbrett det hedersrelaterat våldet faktiskt är.

En naiv syn på samhällsutvecklingen, och förnekandet av att det inte finns några problem kopplade till kultur, traditioner och religion, har banat vägen för att kvinnor och flickor berövats de mest grundläggande rättigheterna i livet, som att välja sina kläder, sin partner och sin egen väg i livet.

Liberala Kvinnor tror på ett samhälle där människor från olika kulturer och religioner kan mötas men grunden för vår samlevnad är en sekulär stat; där alla människors lika värde och jämställdhet mellan män och kvinnor respekteras.

När kvinnofientliga traditioner krockar med demokratiskt stiftade lagar måste vi sätta stopp för det. I Sverige är inte kvinnor och flickors rättigheter förhandlingsbara.

Jag hoppas att vi nu kan lämna förnekandet av hederskulturen bakom oss och istället fokusera på att försvara de frihetliga värdena för dessa barn och kvinnor, och låta dem bestämma över sina egna liv som alla andra fria medborgare i vårt land.

Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor