Verkligheten talar emot Schyman

Gudrun Schyman och Sarah Nilsson Doula (Fi) frågar oss i en replik om vi har sett att ökad militarism leder till färre terrorhot. Vi vill i stället fråga Schyman om hon kan belägga att det blivit säkrare att vara kvinna i Afghanistan sedan den internationella koalitionen trappade ned sin närvaro? Det gäller inte minst i de områden som i dag kontrolleras av talibaner, skriver Liberala Kvinnors ordförande och viceordförande, Gulan Avci och Maria Nilsson i en slutreplik på Expressen debatt.

© Lena Larsson

Maria Nilsson

Det är sant som Schyman skriver att terrorattacker utförs av enskilda individer men oftast har de en organisation i ryggen, som till exempel IS. Säkert har det inte gått Fi förbi att IS nu har pressats tillbaka av kurdiska trupper, och inte av civilorganisationer som Fi vill byta ut militären med.

Givetvis tycker även vi i Liberala Kvinnor att civilorganisationer har en viktig roll för att bygga fred. De är viktiga inte minst för kvinnors rättigheter, men det ena utesluter inte det andra. Gudrun Schyman verkar se försvarets militära gren som helt skilt från dess civila gren. Dessa två är ömsesidigt beroende av varandra och lägger tillsammans grunden för svensk säkerhet.

Fi pekar på att internationella insatser bör innehålla jämställdhets-, infrastruktur- och utbildningssatsningar. Sverige deltar i dag i FN:s mission i Mali. Den består av tre delar: en civil, en militär och en polisiär. För hur ska personal från FN, Röda korset eller Läkare utan gränser kunna verka i konfliktländer om de inte har skydd?  Hur ska mat komma till nödställda om inte det finns några som säkrar passagen för dem?

Kanske är det kring frågan om direkta säkerhetshot som analysen för oss i Liberala Kvinnor och Fi skiljer sig mest åt. Det finns inget som tyder på att Ryssland skulle rusta ned för att Sverige gör det. Den motsatta utvecklingen har varit tydlig för alla, utom för Fi, under den senaste tioårsperioden. Den 11 september inleds försvarsövningen Aurora och i den deltar 19000 personer. Någon vecka senare börjar den ryska och vitryska övningen Zapad som kommer att involvera mångdubbelt fler personer. Dessa gigantiska övningar har Ryssland genomfört med sina grannländer sedan 2009. Tyvärr är dagens verklighet ett ytterligare bevis på att Schymans avspänningsteorier är just teorier.

Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor
Maria Nilsson, försvarspolitisk talesperson Liberala Kvinnor