Höj straffen för sexualbrott mot kvinnor

Ingen har missat SVT:s rapportering om att polisen inte hinner utreda våldtäktsfall. Ett speciellt uppmärksammat fall var det som inträffade i Stenungssund där en tolvårig flicka våldtogs. Trots att flickan kunde identifiera förövarna gick det sex veckor innan polisen kunde gå vidare med ärendet. Anledningen var att polisens resurser behövdes för att utreda mordbrott. Flera liknande händelser har rapporterats från olika delar av Sverige.

Vi tror att många med oss känner stor ilska över att vi har kommit till den punkten där det inte finns resurser att utreda ett grovt sexuellt brott mot en oskyldig flicka. Det är inte värdigt vårt samhälle, skriver Liberala Kvinnors viceordförande Maria Nilsson och Åsa Keim, ordförande för Liberala Kvinnor Göteborg.

Maria NilssonDet är ett känt faktum att polisens resurser inte räcker till. Det behövs både fler poliser och ökade resurser för att polisväsendet ska kunna upprätta hålla lag och ordning. En poliskår som inte har tid att utreda så pass allvarliga brott som våldtäkter kommer leda till att förtroendet för rättsväsendet minskar.

Det är inte första gången som brott begångna mot kvinnor nedprioriteras på grund av resursbrist. För några år sedan lade polisen i Göteborg ned prostitutionsgruppen eftersom alla resurser som fanns att tillgå behövdes sättas in mot gängkriminaliteten. Konsekvenserna av detta beslut är tydliga med betydligt färre anmälningar om sexköpare. I maj förra året konstaterade polischefen för Storgöteborg Erik Nord att återetablera prostitutionsgruppen är långt bort, fortfarande måste polisens knappa resurser användas till annat. Denna skeva prioritering ser vi också i dag.

I Aktuellt (12/9) påpekade kriminologen Nina Runge att sexualbrottsgruppen i Stockholm nu också får utreda grövre brott som till exempel mord och det innebär att de inte längre enbart kan koncentrera sig på sexualbrottsfall. Det är något skevt i rättssamhället när brott som begås mot majoriteten av kvinnor inte hinner utredas för att rättsväsendet är upptagna med att få stopp på brott där flertalet begås av män. Kvinnors säkerhet kan inte fortsätta vara andra prioritet!

Vi välkomnar justitieminister Morgan Johanssons (S) avisering av en ökning av budgeten med 750 miljoner till rättsväsendet. Men det räcker inte. Redan i mars 2016 föreslog Liberala Kvinnor att varje polisdistrikt ska tillsätta en prostitutionsenhet i varje polisregion, bestående av minst två poliser som på heltid kan utreda köp av sexuella tjänster samt identifiering av minderåriga i prostitution. Det är uppenbart att polisen behöver öronmärka resurser till brott mot kvinnor och flickor. 

Varje polisregion bör införa ett sexualbrottsteam. Att utsättas för sexuella övergrepp är bland de värsta brotten en kvinna kan råka ut för. Det är också brott som många gånger är förenade med skuld och skam. Att behöva leva i vissheten om att den utpekade förövaren går fri på gatorna i samma stad utan att ens fallet är prövat i rätten måste vara som att upprepat bli utsatt för samma brott. Ju längre tid innan rättprocessen inleds, ju längre tid innan kvinnan kan börja läka.

Förutom fler resurser och bättre prioritering behövs även en hårdare lagstiftning. Den parlamentariska sexualbrottsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande förra hösten att man ska höja straffet för de allra grövsta brotten. För de brotten föreslås straffet bli fängelse i högst tio år. Kommittén vill också skärpa synen på sexualbrott mot barn. Vi menar att det behövs en general höjning av straffen för sexualbrott mot kvinnor.

I dag kan en våldtäkt ge 2 till 10 års fängelse beroende på om den betecknas som grov eller inte, men de allra flesta domar befinner sig i det lägre straffspannet. Straffen för våldtäkt måste skärpas för att avskräcka från brott och skydda kvinnor från att utsättas.

Vi har länge kämpat för att kvinnor och flickor ska känna sig trygga i samhället. Det är dags att ytterligare trappa upp det arbetet. Ett samhälle som inte kan försvara kvinnors och flickors rätt till sina kroppar är ett samhälle som inte längre andas frihet utan som är på väg att ta stora kliv bakåt.

Maria Nilsson (L)
Viceordförande Liberala Kvinnor

Åsa Keim (L)
Ordförande Liberala Kvinnor Göteborg