Villkorlig frigivning måste upphöra

I juni 2016 dödades Lotta Rudholm i sitt hem, av sin före detta pojkvän Martin Jonsson. Hon hade misshandlats så allvarligt att poliserna som först var på plats inte kunde urskilja hennes ansiktsdrag.

Varje år dödas 13 kvinnor av en man de älskat. Lotta var en av dem. Vid flera tillfällen bad Lotta våra myndigheter om hjälp men samhället svek henne.

Våld i nära relationer måste ses som den grova brottslighet det är. Även om stora attitydförändringar har skett, så förekommer det fortfarande ofta att denna form av våld inte tas tillräckligt på allvar. Överslätande beskrivningar som ”lägenhetsbråk” eller ”konflikter i äktenskapet” osynliggör våldets art, allvar och konsekvenser.

Mordet på Lotta Rudholm hade kunnat undvikas – med rätt resurser och kunskap, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Maria Hallenius Henrysson, Generalsekreterare Socionomer utan gränser, talesperson för Lex-Lotta gruppen. 

Efter Lottas bortgång bildades en arbetsgrupp bestående av jurister, poliser kriminologer och andra specialister. Gruppen har skrivit fram ett förslag på ny lagstiftning och en rad nya åtgärder som heter Lex Lotta.

Lottas bortgång är en tragedi, framför allt för hennes nära och kära men också ett stort misslyckande för samhället. Hennes fall visar hur mycket vi har kvar att göra för att kvinnor ska kunna känna sig säkra och trygga. Det ligger i allas vårt intresse att se till att samhället kan försvara kvinnors rätt till ett liv fritt från våld. Gör vi inte det, riskerar vårt samhälle att ta stora kliv bakåt.

Vi vill peka på fem konkreta åtgärder ur Lex Lotta-lagstiftningen som är nödvändiga för att skydda fler kvinnor som utsätts för partnervåld:

1. Livstid ska vara normalstraff vid partnermord

Straffen för våld mot kvinnor har länge varit allt för lågt, vilket har gjort att aggressiva män har kunnat fortsätta utsätta kvinnor för våld. Det är dags för en ändring i brottsbalken så att normalstraffet för partnersmord alltid ska vara livstids fängelse.

2. Förbud mot villkorlig frigivning

Den villkorliga frigivningen ska inte vara tillåten om gärningspersonen inte har deltagit i anvisat påverkansprogram. Martin Jonsson hoppade av sitt behandlingsprogram, ändå blev han villkorligt frigiven. Det var då han träffade Lotta och våldsspiralen kunde börja om på nytt.

3. Dömd person ska vara frihetsberövad i väntan på fängelsestraff

Många fall av misshandel sker efter att domen mot gärningsmannen har fallit och gärningsmannen går fri i väntan på att börja avtjäna sitt fängelsestraff. Det är då hämndlystnaden är som störst. Därför ska förövaren vara frihetsberövade och sitta kvar i häktet i väntan på att flyttas till fängelse.

4. Flytta på förövaren och inte offret

När en person har begått allvarliga brott som kvinnofridsbrott är det orimligt att personen vistas i samma kommun där offret befinner sig. Istället bör förövaren bli placerad i en annan kommun och vara förbjuden att besöka kommunen där offret befinner sig. Vi vill också att åklagare alltid ska väga in elektrisk fotboja vid kontaktförbud för att försäkra sig om att kommunarresten inte bryts.

5. Haverikommission 

Varje fall av dödligt partnervåld ska utredas. Det finns en tendens att varje myndighet utreder sig själv och endast sin del i ärendet. Det behövs ett oberoende organ som utreder hela processen och alla involverade myndigheters agerande, för att få ett helhetsperspektiv på vad som gick fel.

Vi kan inte längre hjälpa Lotta men vi kan hjälpa de kvinnor som i dag lever i våldsamma relationer.  Det är dags att sätta våld i nära relationer högst på den politiska agendan och göra allt för att se till att inga fler kvinnor går Lottas öde till mötes. 

Av Gulan Avci (L)
Ordförande Liberala kvinnor

Maria Hallenius Henrysson
Generalsekreterare Socionomer utan gränser, talesperson för Lex-Lotta gruppen