När ska S komma till insikt om islamisterna?

I torsdags meddelade Göteborgs stad att de ställer in det kritiserade evenemanget ”Burka Songs 2.0” efter att bland annat liberalernas oppositionsråd Helene Odenjung kritiserat evenemanget.

I pressmeddelandet som skickats ut, ger kansliet för mänskliga rättigheter, som lyder direkt under kommunstyrelsen, stadens politiska ledning, uttryck för att de vill genomföra evenemanget, men vid ett senare tillfälle när frågor som ”Burka Songs” kan belysas på ett allsidigt sätt.

Självkritiken verkar inte sträcka sig så väldigt långt. Man kan verkligen ifrågasätta om Göteborg överhuvudtaget borde arrangera denna typ av evenemang. Inte minst i en tid när de har så stora problem med radikalisering i sina utanförskapsområden, skriver Liberala Kvinnors ordförande och viceordförande, Gulan Avci och Maria Nilsson.

Maria Nilsson

Där radikaliseringen är som störst är friheten för många kvinnor liten eller obefintlig. I stället för att stå upp för kvinnors frihet i utanförskapsområdena legitimerar Göteborgs stad, genom det här evenemanget, det plagg som extremisterna använder för att förtrycka kvinnor. Men det är inte första gången de rödgrönrosa trampar fel i dessa frågor både på nationell liksom på lokal nivå.

Vi har under många år sett hur vänstern i sin välvilja har hamnat helt fel när det gäller det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Samma välvilja leder dem också fel i arbetet med mänskliga rättigheter.

Istället för ett arbete som grundar sig på alla människors rätt till frihet bildar vänstern med sina åsikter om antikapitalism, postkolonialism och identitetspolitik en ohelig allians med islamisterna som vill påtvinga andra sin extrema tolkning av islam. De förenas i sin kritik av västvärldens liberala demokratier.

Det här är ett återkommande mönster. Kulturminister Alice Bak Kuhnkes arbete mot islamofobi resulterade i ett samarbete med studieförbundet Ibn Rushd. Det är ett förbund som bjudit in hatpredikanter som spridit antisemitisk propaganda, manat till jihad för att utplåna staten Israel och uttryckt hat mot homosexuella och kvinnor. 

Evenemanget ”Burka songs 2.0” faller in i precis samma mönster. Kansliet för mänskliga rättigheter skulle bjuda in Fatima Doubkali som talare och anlita Maimuna Abdullahi som moderator utan att bakgrundskontroll. Hade de gjort en enkel googlesökning hade de fått veta att båda har en lång bakgrund i Muslimska mänskliga rättighetskommittén. En organisation som 2010 bjöd in Munir Awad till ett seminarium om svenska antiterrorlagar. Samma person som senare greps och fälldes för att ha förberett ett terrorattentat mot Jyllands-Posten i Danmark.

Ännu mer problematiskt är att Göteborgs stad bjöd in till ”Burka songs” som en del av sitt arbete med Europride, vilket fick det att se ut som Europride stod bakom eventet. Priderörelsen handlar om att varje människa få vara stolt över sig själv oavsett sexuell läggning. Att då anordna ett event som handlar om att kvinnor måste dölja sin identitet, är nästintill komiskt.

Burkan är ett plagg vars enda syfte är att osynliggöra kvinnan i det offentliga rummet. Det handlar inte längre om att skyla kvinnors hår för att inte väcka mäns attraktion utan om att ta bort kvinnans mest grundläggande rättighet, nämligen rätten att existera.

Socialdemokraterna i Göteborgs stad, liksom regeringen, visar gång på gång att de har svårt att navigera rätt i dessa frågor. När muslimer med extrema åsikter tillåts tala för alla muslimer, riskerar det att spä på den islamofobi de säger sig vilja bekämpa.

Burkan kommer alltid vara en symbol för kvinnoförtryck oavsett vilket perspektiv man tittar ifrån. Istället för att arrangera seminarium om burkan vore det mer lämpligt att Socialdemokraterna i Göteborg liksom regeringen tog sig an den verkligt viktiga uppgiften, nämligen att försvara alla kvinnors frihet. Det är vi skyldiga kvinnorna som flytt från förtryck och ofrihet i tron om att komma till ett land som Sverige och få sina mänskliga rättigheter respekterade.

Gulan Avci
Integrationspolitisk talesperson Liberalerna
Ordförande Liberala Kvinnor 

Maria Nilsson
Vice ordförande Liberala Kvinnor
Riksdagskandidat Göteborg