Misslyckas integrationen går utanförskapet i arv

Svensk politik har under många år missat att se kvinnorna i integrationsprocessen. Utrikesfödda kvinnor är de som har det allra svårast att ta sig in i det svenska samhället. Kvinnorna är dessutom nyckeln till att integrera barnen och hela familjen.

Därför är det centralt för liberal integrationspolitik att ge kvinnor möjlighet att lära sig svenska och skaffa sig en egen försörjning,  skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Ulrica Westerlund, länsförbundsordförande för Liberalerna i Västerbotten, i Västerbottens-kuriren.

Att stärka kvinnornas egenmakt och självständighet är också ett viktigt led i bekämpandet av det hedersrelaterade- våldet och förtrycket.

Integrationen börjar med språket. Språket är biljetten in i samhället. Många av de kvinnor som kommer från patriarkala länder är helt beroende av sina män.

I Sverige blir många arbetslösa och lever i ojämställda förhållanden. Deras möjlighet att lämna ett destruktivt förhållande och få hjälp av samhället är i princip obefintlig. Svenska språket bryter deras isolering och banar väg för ett liv i frihet.

Därför är det angeläget att öka möjligheterna till att lära sig svenska men också ställa tydligare krav på resultat av sfi-studierna. Fler måste lära sig svenska på jobbet genom att anställda kan plugga enkel yrkessvenska på en arbetsplats genom praktik. Det är också viktigt att svenskundervisning ska erbjudas föräldralediga till exempel inom ramen för öppna förskolan.

Vidare måste SFI-undervisningen göras mer flexibel så att det blir möjligt att plugga sfi på kvällar, helger och under sommaren för att kunna kombinera det med till exempel föräldraledighet eller jobb.

Utrikesfödda kvinnor är också den grupp som står längst bort från arbetsmarknaden. Hela 30 procent av de utrikesfödda kvinnorna saknar i dag sysselsättning.

Vägen till ett jobb för Socialdemokraterna har alltid gått via utbildning men idén om att alla ska nå grundskole- eller gymnasiekompetens riskerar för många kvinnor att bli en enda lång utbildningsspiral som hindrar dem från att komma i egenförsörjning.

Många kvinnor har låg eller ingen utbildning och därför är Alliansens förlag om inträdesjobb oerhört viktig för att inte minst kvinnor får ett jobb och egenförsörjning.

En annan viktig reform för utrikesfödda kvinnor är RUT-reformen. Den har gett kvinnor chansen att starta företag eller att få in en första fot på arbetsmarknaden. År 2017 var 49 procent av de kvinnor som drev företag inom RUT-sektorn utrikesfödda och tusentals kvinnor har sedan reformen infördes fått ett riktigt jobb att gå till. Ett jobb som dessutom ger pensionspoäng och rätt till våra socialförsäkringssystem.

Därför är det läge att tredubbla taket i rutavdraget och bredda reformen så det omfattar fler tjänster än i dag.

Integrationen handlar inte bara om kunskaper i svenska och en egen försörjning. Det handlar också om att befästa de liberala, sekulära och jämställda värderingar som är centrala för vårt demokratiska samhälle. Tyvärr är inte dessa värderingar självklara för alla.

Det hedersrelaterade våldet- och förtrycket har fått ett rejält fäste i Sverige. Det är inte längre ett storstadsfenomen utan finns i hela Sverige. Även i Umeå och hela Västerbotten.

Både pojkar och flickor begränsas av hederskulturens förtryckande normer men det är flickorna som är de största offren i hederskulturen. Ju äldre de blir desto fler aspekter av deras liv hamnar under släktens och familjens kontroll. Allt för att familjens heder ska upprätthållas.

Från samhällets sida ska budskapet vara glasklart: Aldrig kommer vi ställa upp på ett synsätt där flickors oskuld ses som garanten för familjens heder.

Det är – borde vara – självklart att stå på de utsattas sida i kampen mot det hedersrelaterade- våldet och förtrycket eftersom deras kamp är en kamp för frihet.

Många kvinnor har gått genom eld och vatten för att ta sig till ett liv i frihet i Sverige. Den beslutsamheten och drivkraften måste vi ta till vara på. En liberal integrationspolitik sätter kvinnorna i centrum därför att de är nyckeln till framtiden. Vi har inte längre råd med att blunda för de strukturer som lämnar kvinnorna utanför.

Att lyckas med integrationen är den viktigaste utmaningen vi står inför. Misslyckas vi riskerar många barn att ärva sina föräldrars utanförskap.

Ulrica Westerlund
Gulan Avci