När hemmet är som ett minfält

Vi är många som har tittat oss över axeln på vägen hem från en kväll ute. Snabba steg med nyckeln i handen för att komma in genom dörren så fort som möjligt. Men de flesta övergrepp mot kvinnor sker inte ute på stan av en främmande människa utan i hemmet av någon vi känner, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Malin Henriksson, Liberalernas toppkandidat i Simrishamn.

Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor
© Lena Larsson

En plats som ska vara trygg och en fristad, är för många kvinnor ett minfält där de hela tiden måste vara på sin vakt. Ett steg i fel riktning kan få förödande konsekvenser.

I den nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var närstående till offret. Men skillnaderna mellan könen är stora. 40 procent av kvinnorna uppger att gärningspersonen var en närstående medan motsvarande siffra för män är 3 procent.

Våld mot kvinnor är samhällets skamfläck och det är ett stort misslyckande att samhället inte kan skydda kvinnorna från det våld som de utsätts för dagligen.

Vi vill höja straffet för grov kvinnofridskränkning, från sex månader till ett års fängelse. Att elektronisk fotboja används i större utsträckning vid kontaktförbud och att området för kontaktförbudet ska ökas och kunna gälla i en hel kommun.

Kommunerna är enligt lagen skyldiga att hjälpa människor som utsatts för våld, men behöver inte erbjuda skyddat boende. Där kommunen brister har ideella kvinnojourer, ofta drivna av kvinnor klivit fram och hjälpt de utsatta.

Varje år måste de ideella kvinnojourerna söka förenings- och organisationsbidrag som om de höll på med vilken fritidsaktivitet som helst. De tvingas lägga avsevärd tid på administration och återrapportering kring bidragsökandet. Det är dyrbar tid som istället borde läggas på verksamheten.

Regeringar av olika färg har genom åren skjutit till extra pengar till kvinnojourerna i form av projektstöd eller liknande, men det som verkligen behövs är långsiktiga förutsättningar för att underlätta kvinnojourernas arbete. Därför vill vi att bidragsgivningen ska följa en hel mandatperiod.

Ett samhälle som inte kan försvara kvinnans rätt till sin kropp och sin sexualitet är ett samhälle som inte längre andas frihet utan som är på väg att ta stora kliv bakåt. Vi får aldrig sluta bekämpa det våld som så många kvinnor drabbas av årligen.

Vi liberaler kommer aldrig svika de utsatta eller eldsjälarna inom kvinnojourerna som varje dag kämpar för att rädda liv.

Gulan Avci
Integrationspolitisk talesperson Liberalerna

Malin Henriksson
Liberalerna Simrishamn, kandidat till riksdag, region och kommun