Vänstern sviker i frågan om hedersförtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids största kränkningar av mänskliga rättigheter – men hur stor kränkningen är vet ingen eftersom de rödgröna politikerna inte mätt förtrycket, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Liberalernas oppositionsborgarråd Lotta Edholm.

Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor
© Lena Larsson

För två år sedan var en tredjedel av alla mord på kvinnor i Sverige hedersrelaterade. Enligt rapporten ”Gift mot sin vilja” kunde upp till 70 000 ungdomar i Sverige år 2009 inte fritt välja vem de vill gifta sig med. I Stockholm 2008 svarade 11 procent av flickorna att de levde med hedersnormer.

Det är tio år sedan. Sen dess har ingen ny kartläggning gjorts. Utan konkreta siffror över hur många som är drabbade reduceras människors lidande till luddiga gissningar och enstaka tragiska berättelser. Men vi ska inte bara tycka synd om de flickor och kvinnor som lever under hedersförtryck. Vi ska göra precis allt vi kan för att de ska ha den frihet som de har precis samma rätt till som alla andra i Sverige.

Liberalerna vill täppa igen luckorna i lagen för att stoppa barn- och tvångsäktenskap. Brott med hedersmotiv ska ge högre straff, vilket nu också en statlig utredning föreslår.Vi vill också att utvisning alltid ska prövas vid hedersbrott. Förortens feminister ska få stöd, och inte en krona ska ges till de organisationer som vill hindra jämställdhet och integration. Det behövs mer kunskap om hedersförtryck inom polis, domstolar, skola och vård.

För att kunna sätta in rätt åtgärder måste vi veta hur många som lever i förtryck i dag. Därför har vi i flera år drivit den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm framför oss för att få till en ny kartläggning.

Men kartläggningen dröjer. Inget händer heller i landets andra storstäder, Göteborg och Malmö, trots krav och påtryckningar från liberaler och organisationer som arbetar mot hedersförtryck. Varför lägger så kallade feministiska politiker locket på när det kommer till ett av de absolut största jämställdhetsproblemen?

Kanske finns svaret på frågan i vissa av vänsterpartiernas ovilja att ens erkänna hedersrelaterat våld och förtyck som begrepp. Partiledaren för Feministiskt initiativ sa exempelvis i våras (SVT Agenda, 25/2 2018) att hedersrelaterat våld och förtryck är en del av ”samma patriarkala strukturer som finns överallt” och att de som skiljer på hedersförtryck från övrigt partnervåld hamnar i ett resonemang där de säger att ”en viss kultur är alltid fel, och en annan kultur är alltid rätt”.

Ja, hedersvåld har precis som annat relationsvåld också sin grund i patriarkala strukturer och mäns förtryck av kvinnor. Men hedersvåld skiljer sig från ”vanligt” relationsvåld genom sitt kollektiva uttryck – förövarna utgörs ofta av hela familjen, genom att det grövsta våldet ofta är välplanerat och genom att det ofta drabbar väldigt unga flickor och kvinnor. Och ja, vissa kulturer är alltid fel – förtryckande hederskultur är till exempel alltid fel. Att inte erkänna det är att svika tusentals drabbade flickor, kvinnor och hbtq-personer. Det är inte värdigt politiker som kallar sig feminister.

För oss liberaler är dessa värderingar okränkbara: Varje människa har rätt att leva, tro och älska som hon vill. Ingen ska behöva leva under hedersförtryck.

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholm
Gulan Avci (L), integrationspolitisk talesperson