Motverka sexhandeln i Västerbotten med EU

Genom artiklar i VK har vi fått en klar inblick i sexhandeln i Umeå och Västerbotten. Det framgår att delar av sexhandeln handlar om utländska kvinnor som tillfälligt reser in till vårt län, skriver Liberala Kvinnors ordförande och socialpolitisk talesperson Cecilia Elving och Monica Wahlström i Västerbottenkuriren.

Den typen av sexhandel föregås i hög utsträckning av människohandel. Kvinnor forslas mellan olika svenska städer i organiserad form, och via internet väljer även män i vår närhet att köpa en utsatt kvinnas kropp.

Som liberala feminister ser vi särskilt positivt på att polisen effektivt kämpar mot mäns sexköp av några av samhällets allra mest utsatta personer. I dagarna har en man i Uppsala dömts till fängelse enligt nya sexbrottslagen, för oaktsam våldtäkt. Mannen kunde förstå att kvinnan han köpte sex av var offer för människohandel, och det är rätt utveckling att sexköp vid dessa fall bedöms som våldtäkt.

I frågan om människohandel blir det väldigt tydligt att EU-valet kan påverka oss i Västerbotten. För den organiserade brottsligheten är sexhandeln en lönsam bransch.

Människosmugglare tjänar stora pengar, liksom hallickar som tvingar kvinnor in i situationer av prostitution. Brottsnätverk arbetar över hela Europa, och Liberalerna vill att Sverige ökar samarbetet med andra EU-länder för att bekämpa människohandeln.

Liberalerna driver frågan om en gemensam polis- och åklagarmyndighet som kan jobba i hela EU och samordna brottsutredningar. Det gynnar även Polisregion Nord.

Det är riskabelt att vittna i dessa brottmål, och kvinnorna har väldigt mycket att förlora. Dessutom befinner de sig ofta olagligt i Sverige eller annat EU-land. Det finns regleringar inom EU till skydd för offer för människohandel, men Liberalerna vill att offrens möjlighet att få uppehållstillstånd i EU ska stärkas.

Liberalerna vill också stärka vittnesskyddsprogram inom EU. Människohandel är modernt slaveri, och dess offer säljer sig inte frivilligt.

Ibland kan västerbottenskommunerna kännas långt bort från Bryssel. Men genom VK:s modiga reportage där en kvinnlig journalist utgett sig för att vara en utländsk kvinna på tillfälligt besök i Umeå som säljer sex, har vi fått en annan bild.

Journalisten kom i kontakt med män villiga att köpa sex trots tydliga varningstecken på att kvinnan som männen hade kontakt med kunde vara utsatt för människohandel.

Den 26 maj kan din röst i EU-valet bidra till att ytterligare förhindra människohandel, Liberalerna har fokus på denna fråga.

Det får betydelse även i Västerbotten.

Cecilia Elving
ordförande Liberala kvinnor

Monica Wahlström
Ledamot i Liberala kvinnors centeralstyrelse, Vännäs