Nya talespersoner för Liberala Kvinnor

Följande personer har valts till talespersoner för Liberala Kvinnor:

Integrations- och migrationspolitisk talesperson – Ulrica Westerlund
Socialpolitisk talesperson – Monica Wahlström
Rättspolitisk talesperson – Lovisa Aldrin
Miljö- och klimatpolitisk talesperson – Sascha Carlsson
Företagspolitisk talesperson – Britt-Inger Andersson
Ekonomiskpolitisk talesperson – Anna Manell
Utbildningspolitisk talesperson – Jacqueline Tjällman
Sjukvårdspolitisk talesperson – Sarah Karlsson
Bostadspolitisk talesperson – Marmar Moshfeghi
Utrikes- och försvarspolitisk talesperson – Helene Nilsson