Debatt: Vi kan inte längre vara naiva – dags för samhället att agera på bred front mot den skadliga porren

”Liberala kvinnor Dalarna har kontaktat Dalarnas kommuner och glädjande nog kan vi konstatera att nästan alla kommuner i Dalarna har någon form av porrfilter i skolornas nätverk” skriver Anna-Maria Norén (L) och Jessica Hellström (L)

There has always been pornography. However there has not always been a porn industry”. Så inleder professor Gail Dines dokumentären Pornland – Hur porrindustrin kapar vår sexualitet.

Vad som betraktats som pornografi har ändrats avsevärt över tid. Från hällristningar med kopulerande par och bilder av nakna kroppsdelar vars avsikt varit att kittla fantasin, ser dagens pornografi radikalt annorlunda ut. Den styrs i väsentliga delar inte av en positiv, jämlik lust – utan av kommersiella intressen som gör allt för att få barn att redan från tidig ålder genom öppna gratissidor introduceras i porren för att så småningom bli betalande konsumenter. Studier har visat att våldsamma inslag i högsta grad är vanligt förekommande i porren.

Ett vedertaget sätt för porrindustrin att kunna producera material för den pedofila publiken utan att bryta mot lagen är att använda personer som fyllt 18 år och att klä dessa och låta dem uppträda som om de vore yngre – så kallad pseudobarnporr.

Barns och ungdomars första kontakt med porr riskerar i och med dagens teknik att krypa allt lägre ned i åldrarna. Medelåldern när barn aktivt börjar söka efter porr är 12 år för pojkar och 13 för flickor, enligt en svensk studie. Tidigare exponering kan givetvis förekomma, inte minst när barn oavsiktligt kommer i kontakt med nätporr. Tillgängligheten stavas förstås internet. Samtidigt som barn lagmässigt är skyddade mot exponering för porr i världen utanför nätet, har barnen många gånger obegränsad tillgång till porr genom sin tekniska utrustning hemma och i skolan.

Forskning tyder på att intensiv porrkonsumtion kan påverka hjärnan och beteenden i negativ bemärkelse. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen kräver att vuxna tillser att barn skyddas från våld och man poängterar att ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd […]” (artikel 17e). Här har politiker, pedagoger och föräldrar ett ansvar att ta vad gäller barns exponering för porr.

Låt oss också ägna de personer som medverkar i porrfilmsinspelningar en tanke. Lagen reglerar att porr som visar sexuellt våld eller tvång, eller utgör en fara för att någon skall skadas, inte får spridas. Det är i det närmaste parodiskt när väsentliga delar av dagens porr är våldet personifierat, såväl i sitt narrativ som i verkligheten. Flera studier har påvisat att social utsatthet med faktorer som ung ålder (omognad), ekonomisk sårbarhet, erfarenhet av sexuella övergrepp och psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland personer som tvingas eller lockas in i porrindustrin. Tvång och människohandel för sexuella ändamål förekommer i såväl prostitutions- som porrindustrin och är två sidor av samma mynt. Det rimmar oerhört dåligt med jämställdhet och samtycke som skall vara givna ingredienser i varje sexuellt möte, vare sig det sker i sovrummet eller på nätet.

Vi vuxna behöver prata med våra barn och ungdomar om porr och ha porrkritiska samtal. För att kunna göra det behöver vi själva vara insatta. Vi kan inte längre vara bekvämt naiva och tro att porr är lika med nakna kroppar och lite vuxenmys i gräset. Vi behöver dessutom genom tekniska lösningar skydda våra barn mot avsiktlig och oavsiktlig exponering för porr på nätet. Nätporrens tillgänglighet kan försvåras med ett så kallat porrfilter, vilket kan installeras såväl hemma som i skolan – och i offentlig miljö i övrigt. Vi bör också, liksom England nyligen gjort, införa en lag på åldersverifiering för access till porrsidor. Lösningen finns redan i Sverige i form av BankID, så vad väntar vi på?

Liberala kvinnor Dalarna har kontaktat Dalarnas kommuner och glädjande nog kan vi konstatera att nästan alla kommuner i Dalarna har någon form av porrfilter i skolornas nätverk. De som inte har det kommer att höra ifrån oss igen. Det är dags för hela samhället att agera på bred front mot den skadliga porren. Liberala kvinnor Dalarna kommer att arbeta vidare för alla barns rätt till en porrfri barndom och motionerar nationellt om att Sverige skall införa en lag på teknisk åldersverifiering för access till porrsidor. Vi ser det också som en av våra huvuduppgifter att synliggöra och motverka den skadliga porren och den koppling den har till människohandel för sexuella ändamål och mäns våld mot kvinnor.

Jessica Hellström (L), legitimerad barnmorska, sexualupplysare

Distriktsordförande för Liberala kvinnor Dalarna

Anna-Maria Norén (L), socionom i barnpsykiatrin, nu pensionerad och aktiv inom barnrättsfrågor

Vice ordförande för Liberala kvinnor Dalarna