Välkommen Lina Elfvin!

Från och med 2 september välkomnar Liberala Kvinnor Lina Elfvin som ny förbundssekreterare på kansliet.

Nedan beskriver Lina kort sig själv.

Mitt namn är Lina Elfvin och jag är 28 år gammal. Jag kommer närmast från en tjänst som generalsekreterare för Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och har tidigare praktiserat på Liberal Democrats i London. I min nya roll som förbundssekreterare för Liberala Kvinnor kommer jag att stötta ordförande Cecilia Elving i arbetet med organisationsutveckling, administration och politiskt påverkansarbete. Min förhoppning är att vara med och stärka upp den stadiga grund Liberala Kvinnor har byggt upp under de senaste åren, men även bidra med nya perspektiv och vinklar som jag har samlat på mig under mina tidigare arbetslivs- och livserfarenheter kopplat till jämställdhet.