Stora framgångar för Liberala Kvinnor på Liberalernas landsmöte

Stora framgångar för Liberala Kvinnor på Liberalernas landsmöte!

Liberalernas landsmöte har fattat många viktiga beslut för att öka flickors och kvinnors frihet och för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Nyamko Sabuni lyfte tydligt jämställdhet i sitt tal och tackade också Liberala Kvinnor för att vi har uppmärksammat den ökning vi ser av våld och dess skadeverkningar inom porrindustrin.

Liberala Kvinnor har fått igenom en stor majoritet av våra motioner och de förslag vi har lagt i utskotten. Exempelvis har landsmötet under helgen röstat igenom att:

* Barn måste skyddas mot människohandel, prostitution och sexuella övergrepp. Att konsekvenserna av våldspornografi för barns sexuella utsatthet behöver utredas.

* Det behövs ett heltäckande straffrättsligt skydd mot oskuldskontroller.

* En uppdelning av RUT och ROT – avdraget utreds.

* Avståndstagande av vårdvägran förs in i partiprogrammet.

* Skärpta förslag om Liberalernas interna jämställdhetsarbete.

* Verka för att skolverket får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att skolans digitala enheter inte kan användas för spridning av porr.

Presskontakt Cecilia Elving: +46 70 490 43 19