8:e mars – Cash is queen!

Tack till er som var med och kampanjade!

För oss liberala feminister går vägen till självbestämmande och frihet genom egna pengar. Mer pengar i plånboken ger kvinnor mer makt över sina liv. Utan en egen försörjning är det omöjligt att till exempel lämna en våldsutsatt situation. Alla behöver fuckoff-pengar, men särskilt kvinnor. Var med och sprid budskapet med oss idag! Cash is queen!

✅ Det måste vara möjligt att göra karriär i alla yrken, även de kvinnodominerade. Bättre arbetsvillkor och karriärtjänster behövs i vården.

✅Förbättrat inkomstskydd och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen ger föräldrar större möjlighet att kombinera familjeliv och göra karriär på jämställda villkor.

✅Stoppa ifrågasättandet av kvinnors företagande-inget vinstförbud i välfärden.

✅Utrikes födda kvinnor har idag sämre chanser än män att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens diskriminering måste upphöra!

✅Utbildning ska löna sig! Genom att höja brytpunkten för statlig skatt skulle många kvinnodominerade akademikeryrken få en lägre beskattning och mer pengar kvar i plånboken.