Feministisk politik ger en mer jämställd arbetsmarknad

Jämställdhet för liberaler innebär alltid att öka människans möjligheter att forma sitt liv, oavsett vilka förutsättningar vi har och hur starten såg ut. Att varje människa – oavsett kön eller könstillhörighet – ska ha samma chanser är en självklarhet för oss. Vägen till ett jämställt samhälle går via utbildning, mer valfrihet för den enskilde och lika möjligheter för kvinnor och män att göra karriär och planera sin egen framtid.

Utbildning ska löna sig! Genom att höja brytpunkten för statlig skatt skulle många kvinnodominerade akademikeryrken få en lägre beskattning och mer pengar kvar i plånboken.

Öka attraktiviteten i kvinnodominerade yrken genom att garantera en mångfald av arbetsgivare inom omsorg, skola och vård. Finns fler arbetsgivare att välja mellan ökar möjligheten att gå till en annan arbetsgivare för bättre löneutveckling eller karriärmöjligheter.

Stoppa ifrågasättandet av kvinnors företagande – inget vinstförbud i välfärden. Möjligheterna att starta och driva företag ska självklart vara lika goda i kvinnodominerade branscher som i mansdominerade. Vänsterns krav på förbud mot ”vinster i välfärden” är att direkt lägga sordin på branscher som till stor del bärs av kvinnor. Att straffa kvinnan som driver en förskola i förhållande till mannen som driver ett byggföretag är motsatsen till jämställdhet.

Utrikesfödda kvinnor har i dag sämre chanser än män att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens diskriminering måste upphöra! Integrera en kvinna och du integrerar en hel familj. Feministisk arbetsmarknadspolitik säkerställer jämlika arbetsmarknadsinsatser. Alla kvinnor har rätt till egen inkomst och försörjning.

Feministisk liberal politik ser till människan och ökar var och ens möjlighet att påverka sitt liv. Jämställdhet ökar allas frihet och livschanser.

Förbättrat inkomstskydd och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen ger föräldrar större möjlighet att kombinera familjeliv och karriär på jämställda villkor.

Robert Beronius (L), kommunalråd

Jessica Johnson (L), ordförande Liberala Kvinnor Stockholms län

Länk till artikeln: https://www.norrteljetidning.se/artikel/feministisk-liberal-politik-ger-mer-jamstalld-arbetsmarknad