Liberala Kvinnor Östergötland har haft årsmöte

Östergötland har haft årsmöte

Lördagen den 7 mars hade Östergötland sitt årsmöte i en härlig stämning! Vi fick börja med mingel och att lyssna till en mycket inspirerande Cecilia som pratade om de nya hot mot jämställdhet som vi står inför idag. Cecilia blev nog snart varse att Kvinnorna i Östergötland är frågvisa som få och snart hade tiden runnit iväg och Cecilia fick sortera lite bland de sista PowerPointbilderna. Jag tror att alla på mötet blev mest berörda över hur pornografin blir mer och mer våldsam samtidigt som den introduceras i allt tidigare ålder – men även på mer subtila sätt. Genom reklam har den blivit en del av vår vardag och det som accepteras idag hade väckt ramaskri för bara några år sedan.

Årsmötet gick av stapeln utan några direkta dröjsmål eller diskussioner. Jag (Sofia Norlin) valdes till ny ordförande, vilket jag är så otroligt glad över! Gunilla Almesåker valdes till vice ordförande och kassör, Lena Skaring Thorsén valdes till sekreterare och övriga ledamöter blev Inger Lorentzon, Cari Rylander, Anita Jernberger och Jaleh Ramezani. Kjell Fransson och Gudrun Neselius fortsätter som valberedning vilket vi är väldigt glada över.

Nu blickar Liberala Kvinnor Östergötland framåt med skarpa blickar och gott hopp om en mer jämställd framtid!

Allt gott önskar Liberala kvinnor i Östergötland!

Vid pennan

Sofia Norlin