Ny ordförande Liberala Kvinnor Östergötland

Ny ordförande Sofia Norlin

–  Liberalerna måste bli det parti vi utger oss för att vara – ett parti för jämställdhet! Vi måste ta ett rejält grepp om agendan i alla frågor oavsett om det rör det socialpolitiska fältet eller ogynnsamma strukturer inom vårt egna parti. Och för att kunna göra detta behöver vi vända blickarna både inåt och utåt!

-Inåt för att all förändring först måste ske på hemmaplan och jämställdhet behöver bli en självklar del i paritet där meritokrati står före ryggdunkningar och ”han har jag känt länge”- mentalitet. Detta vill jag uppnå bland annat genom att stärka jämställdhetsperspektivet i de lokala styrelser och förbund vi har med hjälp av representanter från Liberala kvinnor.

-Utåt för att kunna möta de ökade hoten från populister och bakåtsträvare som vill att kvinnans plats åter ska reduceras till hemmet. Vi behöver en politik som är progressiv, intensiv och som aldrig någonsin låter en patriarkaltanke få gå oemotsagd förbi.

Jag är relativt ny inom både politiken och Liberala kvinnor men har sedan dag ett känt ett fantastiskt stöd från medlemmarna i Liberala Kvinnor som backat upp mig när det behövts och stöttat mig i vått och torrt. Att dessa starka kvinnor känner så pass mycket tilltro till mig att de vill se mig som ordförande ger mig massor av glädje och energi!

Vi ses!

Sofia Norlin