Stärk kvinnors ekonomiska självständighet

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor, Helen Wretling, ordförande Liberala Kvinnor i Sörmland

Hemlösheten ökar bland äldre kvinnor och en orsak till denna ökning är att de har tjänat för lite pengar under sina liv. Det vi ser är troligen toppen på ett isberg. Alldeles för många kvinnor i Sverige oroar sig ständigt över hur pengarna ska räcka till. Kvinnor tjänar i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män varje månad, arbetar mer deltid och utrikesfödda kvinnor har sämre möjligheter än män att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet märks i plånboken livet ut.

För liberala feminister går vägen till självbestämmande och frihet genom egna pengar. Mer pengar i plånboken ger kvinnor mer makt över sina liv. Liberala Kvinnor föreslår flera åtgärder för att öka den ekonomiska jämställdheten:

Vi vill införa en ny modern föräldraförsäkring där fokus ligger på barnens första år i livet. Genom att stärka inkomstskyddet och öka flexibiliteten ger vi föräldrar större möjlighet att kombinera familjeliv och yrkeskarriär på jämställda villkor.

Kvinnor måste få möjlighet att göra lönekarriär oavsett om de jobbar inom offentlig- eller privat sektor eller som egna företagare. Det behövs bättre arbetsvillkor och karriärtjänster i de kvinnodominerade yrkena i skola, vård och omsorg. 

Svensk politik har under många år missat att se kvinnorna i integrationsprocessen. Idag går en majoritet av arbetsmarknadsutbildningarna, arbetspraktiken och nystartsjobben till män. Det är oacceptabelt!

Artikeln publicerades i Eskilstuna-kuriren: https://www.ekuriren.se/opinion/insandare/stark-kvinnors-ekonomiska-sjalvstandighet-sm5356026.aspx