Sexhandeln

I dagarna har Liberala Kvinnors publicerats i media runtom i hela Sverige med anledning av debatten om sexköp som väckts till liv. Vi Liberala Kvinnor är stolta över att Sverige var det första land i världen som år 1999 valde att kriminalisera endast köp av sexuella tjänster men inte försäljning. Sexköpslagen har förändrat vår syn på sexköp. Men det är dags att göra mer. Det krävs aktiva insatser och resurser i kombination med uppdaterad lagstiftning som fokuserar mer på brottsoffret. Samarbetet för att komma åt prostitution och människohandel behöver vara gränsöverskridande och vi måste fortsatt jobba för att fler länder kriminaliserar att köpa sex.

Därför kräver vi Liberala Kvinnor att:

? Polisen ges större resurser att utreda sexköp.
? Straffvärdet för sexköp höjs.
? Brottsofferstatus ges till den som fastnat i prostitution.
? Stödet till brottsoffren förbättras
? Sexköpslagen fortsätter att spridas och att sexköp
bekämpas genom EU och internationella konventioner.