Vi måste göra mycket mer för de utsatta kvinnorna

DEBATT Samarbetet för att komma åt prostitution och människohandel behöver vara gränsöverskridande, och vi måste jobba för att fler länder kriminaliserar sexköp, skriver Cecilia Elving och Jessica Johnson från Liberala Kvinnor.

Stockholmspolisens operation Torsk har fått stor uppmärksamhet i hela landet efter att en känd medial profil blev tagen på bar gärning av polisen och erkände för allmänheten att han köpt sex. Hela Sverige rasar, både mot honom och hans brist på empati, men även mot en intervju som valde att måla upp hans bild av situationen istället för hennes utsatthet. Som liberala feminister gläds vi stort över att en överväldigande majoritet av befolkningen i Sverige idag ser sexköp som oacceptabelt och att sexköpet i fråga har skapat så stor upprördhet. Det kan vi tacka den svenska sexköpslagen för.

Allt fler länder väljer att följa Sveriges exempel och instifta liknande lagar. Situationen i de länder som har valt motsatt väg avskräcker.

Vi är stolta över att Sverige var det första land i världen som år 1999 valde att kriminalisera endast köp av sexuella tjänster men inte försäljning. Lagen valde att, äntligen, förflytta fokus från kvinnorna som säljer till männen som köper sex. Sedan lagen infördes har sexköpen gått ner i Sverige och polisen vittnar om att sexköpslagstiftningen är deras främsta verktyg för att komma åt prostitution och människohandel. Allt fler länder väljer att följa Sveriges exempel och instifta liknande lagar. Situationen i de länder som har valt motsatt väg avskräcker. Tyskland, som år 2002 valde att legalisera och reglera sexköp, beräknas ha 400 000 som säljer sex och mer än 1,2 miljoner sexköp per dygn. Inför lagens införande argumenterades för prostitution som ett yrke bland andra där kvinnorna skulle få sociala rättigheter och pension. Men det tyska exemplet visar med all tydlighet att den bilden är helt fel. Av hundratusentals i prostitution (många uppskattar den verkliga siffran till 600 000 snarare än 400 000) så är det ett fyrtiotal som har valt att registrera sig och få sociala rättigheter. På de många bordellerna är 98 procent av dem som arbetar från andra, oftast betydligt fattigare, länder. 80 mord har skett på prostituerade sedan lagen infördes. I Sverige är motsvarande siffra 0.

Prostitution leder till ett allvarligt kränkande av individens grundläggande fri- och rättigheter. Vi vet sedan tidigare forskning att de som exploateras i prostitution ofta har en historia av sexuella övergrepp. Polisen beskriver hur kvinnorna de möter kommer från extremt utsatta förhållanden och har få valmöjligheter. Sexköpslagen har förändrat vår syn på sexköp. Men det är dags att göra mer. Framförallt måste vi göra mycket mer för de utsatta kvinnorna. Det krävs aktiva insatser och resurser i kombination med skärpt lagstiftning. Samarbetet för att komma åt prostitution och människohandel behöver vara gränsöverskridande och vi måste fortsatt jobba för att fler länder kriminaliserar att köpa sex.

Därför kräver vi Liberala Kvinnor att:

  • Polisen ges större resurser att utreda sexköp.
  • Straffvärdet för sexköp höjs.
  • Brottsofferstatus ges till den som fastnat i prostitution.
  • Stödet till brottsoffren förbättras.
  • Sexköpslagen fortsätter att spridas och att sexköp
    bekämpas genom EU och internationella konventioner.

Vi är glada över den upprördhet som sexköp väcker. Men debatten har kommit att handla alldeles för mycket om en enda man, och alldeles för lite om alla de kvinnor som varje dag utnyttjas och utsätts för övergrepp.

Cecilia Elving, Ordförande Liberala Kvinnor
Jessica Johnson, Ordförande Liberala Kvinnor Stockholms län