Sommarsamtal: Kvinnors rättigheter och Coronakrisen

Coronapandemin har inte bara inneburit en kris för människors liv, hälsa och ekonomi utan har också blivit en kris för demokratin, mänskliga rättigheter och inte minst kvinnors rättigheter. I detta sommarsamtal träffar Cecilia Elving Liberalernas eminenta Europaparlamentariker Karin Karlsbro. Tillsammans diskuterar de hur bland annat Ungern och Polen på olika sätt har utnyttjat Coronapandemin för att nedmontera sina demokratier, hur kvinnor påverkats, och om den populitiska coctail som går att återfinna på olika håll i EU parlamentet. Vad kan vi göra åt den? Och – vad är Karin mest stolt över efter sitt första år som Europaparalmentariker? Ett inspirerande samtal om att ta ställning i ett värderingarnas Europa.

https://www.facebook.com/watch/?v=562532207956714