Satsningar på förskolan förbättrar pojkars livschanser

Var fjärde pojke läser för dåligt för att kunna ta till sig andra skolämnen ordentligt. Var femte kille saknar behörighet till gymnasiet och hela var tredje går inte färdigt gymnasiet. De pojkar som misslyckas i skolan riskerar inte bara sämre hälsa och att ratas på ”äktenskapsmarknaden” och aldrig få bli pappa, utan också att hamna i utanförskap. Att misslyckas i skolan är också en stark riskfaktor för kriminalitet.

Att stärka pojkars skolresultat är en central jämställdhetsfråga. Vi måste fånga upp de pojkar som riskerar att hamna i utanförskap redan i förskolan. Liberala Kvinnor välkomnar de viktiga reformer på förskolan och skolan som Nyamko Sabuni presenterade i sitt sommartal i veckan.

? Den allmänna förskolan ska göras obligatorisk från fem års ålder
? Det svenska språket ska prioriteras i förskolans läroplan
? All pedagogisk personal i förskolan måste kunna prata svenska.
? Fler skoltimmar med fokus på svenska.
?Lovskola även i årskurs 6 och 7.
?Statlig skolan senast 2026
? Bryt den pedagogiska segregationen – skickliga lärare måste lockas till tuffa skolor.