Kunskap och miljarder krävs för kvinnors hälsa

Viktiga steg på vägen till en tryggare och mer jämlik förlossningsvård har tagits den här veckan.  Att föda barn och bli förälder är för många bland livets största händelser. En trygg mödra- och hälsovård handlar om både kvinnor och barns liv och hälsa. Graviditet och förlossning är inga sjukdomar, men de ökar båda risken att skadas eller bli sjuk. 

Idag råder fortfarande stor ojämlikhet över landet med spridda öar av kunskap i regioner, på kliniker, i ideell sektor och på lärosäten. Det är inte acceptabelt att vården är så ojämlik. Vi kräver att varje kvinna ska ha rätt till en säker och trygg förlossning på sina villkor, oavsett var i landet hon bor.

För att förstärka förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonatalvården satsar Liberalerna ytterligare 500 miljoner kronor för 2021 och lika mycket under 2022, efter en överenskommelse med Centerpartiet och regeringen. Totalt landar satsningen på 1,5 miljarder kronor under 2021. Satsningen omfattar nationella riktlinjer för en sammanhållen vård i förlossningsvården, med stärkt kontinuitet för kvinnan under graviditet, förlossning och eftervård. En sammanhållen vårdkedja ökar tryggheten för den födande kvinnan. 

Vi är stolta, men inte nöjda. Vi vill mer. Vi vill att utformningen och mödrahälsovård, föräldrautbildning och hembesök från barnavårdscentralen i högre grad än idag utformas efter varje mammas och familjs behov. Det behövs också betydligt fler familjecentraler i alla landets kommuner för att stärka barn och föräldrar och fler flerpartshembesök där socialtjänsten och en barnmorska eller distriktssjuksköterska gemensamt kommer hem till en nybliven barnfamilj. 

Vi måste säkerställa att mödrahälsovården når ut till alla kvinnor och att alla barnmorskor är utbildade i, och använder, evidensbaserad teknik för att minska risken för förlossningsskador. Såväl förlossningsavdelningar som mödrahälsovård behöver bättre fånga upp kvinnor med förlossningsskador. På sikt vill vi att ett nationellt kunskapscentrum för förlossningsskador inrättas, som kan samla kunskaper från hela landet, bidra till att skapa beslutsunderlag, riktlinjer och tydliga kunskapsmål för professionerna. 

Kvinnor ska få god vård i hela landet. Nu kommer vården enklare kunna fånga upp de mammor som behöver vård efter en förlossning. Det är viktiga steg på vägen för en tryggare och mer jämlik förlossningsvård. 

Lina Nordquist, Sjukvårdspolitisk talesperson, Liberalerna

Cecilia Elving, Ordförande Liberala Kvinnor 

Angela Hafström, Ordförande Liberala Kvinnor i Jönköpings län

Jimmy Ekström, Regionråd, Liberalerna i Jönköpings län