Stå upp för aborträtten!


Vi tar kampen för kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter varje dag. Nu är det viktigare än någonsin. I allt för många länder hotas kvinnors rätt till sina egna kroppar och Coronapandemin har ytterligare förvärrat situationen. #ståuppföraborträtten #Internationellaaborträttsdagen

120199542_4574049989304259_7275039414304440304_o