Dags för krafttag mot kvinnovåldet!

Under veckan har Liberala Kvinnor synts i lokalpress runt om i landet på temat mäns våld mot kvinnor. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon har eller har haft en kärleksrelation med. Det läggs alltjämt för lite fokus på att stoppa våldet som sker i hemmen.

Liberala Kvinnor kräver:

👉 att reglerna för kontaktförbud skärps så att elektronisk fotboja används redan vid kontaktförbud av normalgraden där så behövs för att skydda brottsoffret.

👉 att minimistraffet för grov kvinnofrid skränkning ska höjas till ett års fängelse.

👉 att den partner som dömts för att ha mördat sin respektive aldrig ska kunna få vårdnaden om parets barn.

👉 att våld i nära relationer ska beaktas i vårdnadstvister för barnets bästa.

👉 att det våldsförebyggande arbetet utvecklas, inte minst i skolan.