Var tredje vecka släcks en kvinnas liv för att samhället sviker

Var tredje vecka dödas en kvinna av en närstående eller tidigare närstående man. Det är dags att sätta brottsoffrets trygghet och integritet i centrum och agera mer kraftfullt mot det oacceptabla våldet som sker i det fördolda. Vi måste våga ta till alla medel som krävs!

Föreställ dig skräcken du känner efter att du fått reda på att den man som du till slut lyckades lämna är ute igen efter 7 månader i fängelset. Du vet inte vart han befinner sig, du vet bara att han har försökt döda dig en gång och du är övertygad om att han tänker försöka igen tills han lyckas.

Föreställ dig samtidigt att du ständigt får höra att det finns inget mer att göra, för han har inte specifikt hotat dig igen. Det här är vardagen för många kvinnor i Jönköpings län och i hela landet. 

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon har eller har haft en kärleksrelation med. Månad efter månad. År efter år. Hittills i år har 9000 kvinnor polisanmält våld. Det är oacceptabelt. 

Liberala Kvinnor menar att det fortfarande läggs för lite fokus på alla de åtgärder som behövs för att stoppa våldet som sker i hemmen. Mycket har gjorts men vi ser också att så mycket mer kan göras. Mycket krävs av samhället i form av förändrade attityder mot kvinnor och mot mäns våld mot kvinnor.

Vi gläder oss åt de viktiga satsningar som finns i Januariavtalet och i budgeten som har förhandlats fram mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet. Inte minst gläds vi åt de pengar som i januari knöts upp för arbetet med särskilt utsatta brottsoffer. De ska användas för att snabbare utreda bland annat våldtäkter och brott i nära relationer. Samtidigt ser vi att många fler satsningar behövs.

Liberala Kvinnor kräver:

  • att reglerna för kontaktförbud skärps så att elektronisk fotboja används redan vid kontaktförbud av normalgraden där så behövs för att skydda brottsoffret.
  • att minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska höjas till ett års fängelse.
  • att den partner som dömts för att ha mördat sin respektive aldrig ska kunna få vårdnaden om parets barn.
  • att våld i nära relationer ska beaktas i vårdnadstvister för barnets bästa.
  • att det våldsförebyggande arbetet utvecklas, inte minst i skolan.

Vi måste våga ta till alla medel som krävs för att stoppa våldet. Det är dags att sätta brottsoffrets trygghet och integritet i centrum och agera mer kraftfullt mot det oacceptabla våldet som sker i det fördolda!

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor

Lovisa Aldrin, rättspolitisk talesperson Liberala Kvinnor

Angela Hafström, distriktsordförande Liberala Kvinnor i Jönköpings län