Internationella mansdagen

Idag är det den internationella mansdagen och det vill vi Liberala Kvinnor uppmärksamma!

Män behövs i kampen för ett mer jämställt samhälle. Jämställdhet är ingen kvinnofråga. Det är en fråga för både män och kvinnor. Dessutom gynnar ett jämställt samhälle inte bara kvinnor men också alla pojkar och män i Sverige och i omvärlden. För att uppnå jämställdhet behöver vi ALLA oavsett könstillhörighet driva jämställdhetsarbetet framåt.

Mycket arbete behöver göras. Destruktiva maskulinitetsnormer behöver motverkas eftersom det skadar både män och kvinnor. Vi måste nå ut till alla män men framförallt unga män och pojkar med det förebyggande arbetet för att motverka det våld som är överrepresenterade hos män. Mäns våld drabbar inte bara männen själva. Allt för många kvinnor misshandlas och var tredje vecka dödas en kvinna av en man som hon har eller haft en relation med. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta uttrycket för ojämställdhet och det måste få ett stopp. Därför vill vi uppmärksamma denna dag och ge en stor eloge till alla män och organisationer som arbetar för jämställdhet och som har förstått att vi inte kan uppnå jämställdhet utan mäns engagemang. Ni behövs och vi behövs. Tillsammans kan vi lyckas med att uppnå jämställdhet och därmed större frihet för både kvinnor och män.