Trygghet och studiero i skolan – för både tjejer och killar!

Jacqueline Tjällman är Liberala Kvinnors utbildningspolitiska talesperson. En central jämställdhetsfråga är att flickors trygghet i skolan måste öka. Vi kan inte tillåta att tjejer utsätts för sexuellt våld och trakasserier! En annan är pojkars låga läskunnighet och skolresultat. De senaste åren har vi sett att barn och unga i Sverige läser allt mindre och med allt sämre läsförståelse. Detta gäller allra främst killar, som på många håll halkar efter i skolan. Liberala Kvinnor arbetar med dessa och en mängd andra frågor för en tryggare, bättre skola – för både tjejer och killar. Vilka jämställdhetsfrågor tycker du är viktigast för svensk skola? Kommentera gärna!