Aborträtten måste försvaras, även i Sverige

SD:s och KD:s abortmotstånd finns hos högt uppsatta företrädare,
skriver Karin Karlsbro och Cecilia Elving.

De senaste dagarna har vi kunnat läsa om hur både kristdemokrater och
Sverigedemokrater, på olika sätt, luftat motstånd mot aborträtten. Och
det förvånar inte. Snarare är det en klar och tydlig påminnelse till
alla oss som värnar kvinnors rättigheter att vara vaksamma, även på
hemmaplan. Vi får aldrig ta de framsteg som gjorts för kvinnor rätt
till sin egen kropp för givet. Utan alltid vara redo att försvara den
mot de som vill ta ifrån kvinnor rätten att bestämma över sitt liv och
sin kropp.
Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas abortmotstånd finns hos
högt uppsatta företrädare. I Kristdemokraterna visar det sig att
ordföranden för kvinnoförbundet, Sarah Havneraas, varit engagerad i
flera anti-abortorganisationer och nu är delansvarig för partiets nya
jämställdhetspolitik.
I Sverigedemokraterna vill den före detta vice talmannen Björn Söder
att utvecklingsministern ska redogöra för hur Sverige kan verka för
att minska antalet aborter i världen och likställer abort med mord.
Samtidigt gör Söders kollegor i Europaparlamentet allt de kan för att
stoppa EU från att verka för sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR), både inom EU och i världen.

Till våren presenterar Kristdemokraterna “en ny jämställdhetspolitik”.
Att nu profilera sig som ett parti som värnar jämställdhet och som
vill “erbjuda en ny sorts feminism” är svårt att ta på allvar när
ledande företrädare som arbetar med detta inte ens kan ställa sig
bakom kvinnors obevekliga och fundamentala rätt till sina egna
kroppar. Men att Kristdemokraterna länge haft företrädare som inte
respekterar denna rättighet är känt. I samband med valet till
Europaparlamentet blev det klarlagt att partiets före detta
Europaparlamentariker Lars Adaktusson röstade emot att försvara
aborträtten hela 22 gånger under förra mandatperioden.

När det kommer till Sverigedemokraterna och den fråga Björn Söder
ställde till utvecklingsministern, bara för någon vecka sedan, har han
sedan dess försökt försvara sig i ett replikskifte i Aftonbladet.
Söder påstår att hans fråga underförstått varit ett rop för mer och
bättre sexualundervisning, för att på så sätt minska antalet aborter.
Ökat stöd till sexualundervisning i fattiga delar av världen är
självklart något Liberalerna också vill se. Därför röstar vi i varje
skrivning i Europaparlamentet och riksdagen för att öka stödet för
SRHR både i EU och i världen.
Men tyvärr är detta inte en linje som delas av Björn Söders eget
parti. Sanningen är att i Europaparlamentet sviker
Sverigedemokraternas ledamöter gång på gång kvinnors rätt att bestämma
över sin egen kropp. Sverigedemokraterna tar varje chans att gå emot,
oavsett om det handlar om satsningar på SRHR, tillgång till abort inom
EU eller för att EU:s bistånd och utrikespolitik ska gynna SRHR i
världen.
Sverigedemokraterna i Europaparlamentet deltar inte i övriga svenska
parlamentarikers kamp för att kvinnor världen över fullt ut ska kunna
åtnjuta sina individuella fri- och rättigheter, genom
sexualundervisning och rätt till abort. Trots att det då är detta
Björn Söder hävdar att han menade med sin fråga till
utvecklingsministern.
Kristdemokrater och Sverigedemokraters ageranden i
jämställdhetspolitiska frågor förvånar inte, men oroar. När kvinnors
rättigheter utmanas, både i Sverige och i världen, måste vi nu
kraftsamla på nytt. Aborträtten kan aldrig tas för given. Alla vi som
värnar kvinnors rättigheter måste orka ta kampen för kvinnors rätt
till sina egna kroppar emot alla krafter som vill inskränka denna
självklara och livsviktiga rättighet. Vi måste alltid stå upp för
aborträtten.

Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L)

Cecilia Elving, jämställdhetspolitisk talesperson (L)