Friheten att älska vem man vill gäller inte för alla

Coronapandemin har förvärrat situationen. De som redan innan den hade begränsad handlingsfrihet har hamnat under familjens absoluta kontroll.I dag firas Alla hjärtans dag – eller Sankt Valentins dag – i stora delar av världen.

Ursprunget till dagen sägs vara Sankt Valentinus, en präst i antikens Rom som trotsade kejsaren Claudius II och vigde kristna par i hemlighet under förföljelsen av de kristna.

Valentinus upptäcktes, fängslades och dömdes till döden.

Enligt legenden gavs det första Valentinkortet när Valentinus, innan avrättningen den 14 februari 269 e Kr, lyckades smuggla ut ett kort till fångvaktarens dotter som han var förälskad i.

Därmed firar vi en ursprungligen sorglig dag med att hylla romantiken och kärleken.

Kärleken är fri. Varje människa har rätt att leva, tro och älska som hen vill.

Men den friheten gäller inte alla i vårt land. Upp emot 240 000 unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

För dem är kärleken inte fri, snarare någonting som kan leda till våld, förtryck och till och med mord.

Äntligen har de brott mot mänskliga rättigheter, som hedersrelaterat våld och förtryck innebär, börjat få den uppmärksamhet de förtjänar. Inte minst tack vare Liberalernas och Liberala kvinnors kamp.

Men vi som samhälle har fortfarande långt kvar att gå för att stå upp för dem som lider i tystnad.

Coronapandemin har förvärrat situationen. De som redan innan den hade begränsad handlingsfrihet har hamnat under absolut kontroll av sin familj.

För inte så länge sedan uppmärksammades svenska oskuldsoperationer. Kliniker genomför pseudovetenskapliga medicinska ingrepp på unga kvinnor för en blödning på bröllopsnatten.

Liberala kvinnor kräver att Socialstyrelsen sätter ner foten i frågan om oskuldsoperationer, och att oskuldskontroller kriminaliseras så att både beställare och utförare kan ställas inför rätta.

2018 upptäckte vården 1 100 kvinnor och flickor som visade tecken på att de utsatts för könsstympning.

Ämnet anses tabubelagt och de som ändå vågat söka vård har ofta mötts av okunskap. Detta är förkastligt och tystnaden om könsstympning och dess konsekvenser måste brytas.

Liberala kvinnor står bakom Liberalernas krav på en nationell strategi mot könsstympning som innefattar förebyggande arbete och adekvat vård.

Sverige måste visa att vi står på de utsattas sida. Alla i vårt land ska ha samma rätt till sina kroppar och samma rätt att forma sina egna liv – och älska vem de vill.

Kärleken måste vara fri. För alla.

Cecilia Elving, ordförande Liberala kvinnor

Christina Soldan, gruppledare för Liberalerna i Skellefteå, ordförande Liberala Kvinnor Västerbotten