Hotet mot kvinnors och hbtq-personers rättigheter kvarstår

Trump har fått sparken, men kampen för kvinnors och hbtq-personers rättigheter fortsätter. Runt om i världen verkar Trumps politiska bröder och systrar, skriver Liberalernas Cecilia Elving.

I veckan inleds riksrättsåtalet mot Donald Trump. Eftermälet från hans presidentskap kommer med rätta handla mycket om hans systematiska försök att underminera förtroendet för valresultatet med stormningen av Kapitolium som dess yttersta konsekvens.

Låt oss aldrig glömma dessa scener. Det finns dock en till berättelse som vi inte heller får glömma: den om hur Trumps administration underminerat kvinnors och hbtq-personers rättigheter i USA och internationellt.

Förhindrade aborter

Trump inledde sitt presidentskap med ett återinförande och utvidgande av ”the global gag rule” vilket stoppade amerikanskt bistånd till organisationer som inte tar avstånd från abort, även om de arbetar med frågan med andra medel. Två gånger utökades policyn och blev ännu mer drakonisk.

USA drog även in stödet på 69 miljoner dollar till FN:s befolkningsfond, UNFPA, som året innan Trumps installation försåg 800 000 kvinnor världen över med preventivmedel och förhindrade uppskattningsvis 100 000 osäkra aborter årligen. Otaliga kvinnor och flickor i fattiga länder berövades möjligheten till mödrahälsovård och trygga aborter genom dessa åtgärder.

Under Trumps presidentskap äventyrades kvinnors hälsa och kroppsliga autonomi även på hemmaplan genom att privata företag inte längre behövt täcka preventivmedel i försäkringar med hänvisning till religiösa skäl, vilket gjort att cirka 126 000 kvinnor riskerat att förlora sin preventivmedelsförsörjning.

Förbud mot transpersoner

Trump utsåg Kansas guvernören Sam Brownback, en hård kritiker av hbtq-rättigheter, till ambassadör för religiös frihet och införde ett förbud mot transpersoner i militären. Trumps administration arbetade också för att censurera viktiga begrepp som foster, evidensbaserad, transperson och mångfald från statliga myndigheter.

Vidare försökte administrationen stoppa landets Equal Employment Opportunity Commission från att samla in data från större företag om löner baserat på kön och etnicitet, något som infördes under Barack Obama för att förhindra inkomstklyftor baserade på diskriminering.

Exemplen på kvinnofientlig och hbtq- fientlig politik som drevs i USA de senaste fyra åren är många.

Långtgående konsekvenser

Vi liberaler har med en lättnadens suck välkomnat ett maktskifte som medför förhoppningar om återupprättandet av fakta och förstånd och som kommer att innebära en helt annan syn på kvinnors och minoriteters rättigheter.

De senaste fyra årens händelser kommer dock att ha långtgående konsekvenser även framåt. Inte minst genom de tre utnämningarna till högsta domstolen som avslutades med att den feministiska ikonen och människorättsjuristen Ruth Bader Ginsburg rekordsnabbt efter sin död ersattes av tydligt abortkritiska Amy Coney Barrett.

Trumps presidentskap har tydligt visat vilken fara för kvinnor och hbtq-personer som auktoritära högerpopulistiska politiker innebär. Trump-eran är över men ännu verkar hans politiska bröder och systrar runt om i världen.

Kampen fortsätter

I januari gav Ungerns regering order om att böcker som innehåller skildringar av “beteenden som går emot traditionella könsroller” ska märkas med en varning och Polen införde ett nära totalförbud mot aborter.

I Sverige har abortfrågan varit på kartan efter Björn Söders (SD) skriftliga fråga till regeringen gällande “dödandet av ofödda barn” och avslöjandet att KD-kvinnors nya ordförande Sarah Havneraas varit aktiv i inte mindre än tre anti-abortorganisationer. Trump har förhoppningsvis fått sparken för gott, men kampen för kvinnors och hbtq-personers rättigheter behöver fortsätta varje dag. Även här i Sverige.

Cecilia Elving


Jämställdhetspolitisk talesperson och ordförande, Liberala kvinnor