Kvinnor ska slippa moralpredikan

En liberal politik respekterar varje kvinnas rätt att bestämma över sin kropp, skriver Karin Karlsbro och Cecilia Elving.

REPLIK

Kristdemokraterna försätter sig gång på gång i situationer som väcker oro för vad partiet egentlig står för när det gäller kvinnors rätt till fri abort. När vi påtalar hur Kristdemokraterna röstat i Europaparlamentet och lyfter Sarah Havneraas egna engagemang i organisationer som jobbar mot abort träffar vi tydligen en öm punkt.
I sin replik (UNT 3/2) på vår debattartikel slår Sarah Havneraas ifrån sig kritiken mot att hon har varit aktiv i flera organisationer som arbetar mot kvinnors rätt till abort. Hon försäkrar att KD visst står bakom svensk abortlagstiftning och hänvisar till KD:s medicinsketiska program. Det gör oss inte mindre bekymrade. Varför hon hänvisade oss just dit är svårt att förstå då programmet tydligt visar varför vi liberaler är oroliga för synen på abort i KD.
Enligt den svenska abortlagen är det obligatoriskt att erbjuda stödsamtal inför en abort. KD skriver att de vill att dessa samtal ska få en tydligare inriktning än i dag.

En inriktning som ska lyfta fram det “etiska dilemmat” med en abort och tala om vilka grundvärderingar samhället står för när det gäller människovärdet. I praktiken vill Kristdemokraterna bidra till att skuldbelägga kvinnor som väljer att avsluta en graviditet i stället för att ge stöd.
Kristdemokraterna förespråkar också en så kallad samvetsfrihet för vårdpersonal som anser att aborter strider mot deras etiska principer. Liberalerna vill kalla detta för vad det är: vårdvägran. I Sverige måste alla som kontaktar vården vara garanterade en vård som sätter deras behov först och inte en vård som begränsar patientens rättigheter på grund av vårdpersonalens egna preferenser och övertygelser.
Sarah Havneraas och Kristdemokraterna har så klart rätt att driva en abortfientlig politik. Men det vore klädsamt om Kristdemokraterna erkände det.
Och med vilken rätt har de att driva på för att skuldbelägga kvinnor som inte delar Kristdemokraternas uppfattning om livets början. Det svaret borde Sarah Havneraas ge till Sveriges alla kvinnor.
En liberal jämställdhetspolitik respekterar varje kvinnas rätt att bestämma över sin kropp, men inte bara det utan även rätten att slippa offentligt finansierad moralpredikan.

Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L)

Cecilia Elving, jämställdhetspolitisk talesperson (L)