Stå upp för de som lider i tystnad

Sverige måste visa att vi står på de utsattas sida. Under Fadimedagarna hedrar vi alla andra som dödats i hederns namn.Nu pågår Fadimedagarna där vi minns Fadime Sahindal som för 19 år sedan mördades av sin pappa vid 26 års ålder. Vi hedrar Fadime och alla andra som dödats i hederns namn genom att uppmärksamma det vidriga hedersförtryck som drabbar uppemot 240 000 personer i vårt land.

Äntligen har de brott mot mänskliga rättigheter som hedersrelaterat våld och förtryck innebär börjat få den uppmärksamhet det förtjänar, inte minst tack vare Liberalernas och Liberala Kvinnors kamp. Men ännu har vi som samhälle långt kvar att gå för att stå upp för de som lider i tystnad. Under coronapandemin har situationen förvärrats och personer som redan innan hade en begränsad handlingsfrihet har hamnat under absolut kontroll av sin familj.

Häromdagen uppmärksammades svenska oskuldsoperationer, där kliniker genomför pseudovetenskapliga medicinska ingrepp på unga kvinnor för att utlova en blödning på bröllopsnatten. Myter om att det går att avgöra om en kvinna har haft vaginalt samlag är en viktig del av hedersförtrycket och både oskuldsoperationer och oskuldskontroller måste omedelbart upphöra. Det är fullständigt oacceptabelt att läkare och vårdkliniker hjälper till att upprätthålla hedersrelaterat våld och förtryck. Liberala Kvinnor kräver att Socialstyrelsen sätter ner foten i fråga om oskuldsoperationer och att oskuldskontroller kriminaliseras så att både beställare och utförare kan ställas inför rätta.

Under 2018 upptäckte vården 1 100 kvinnor och flickor som visade tecken på att de utsatts för könsstympning. Ämnet anses tabubelagt och de som ändå vågat söka vård har ofta mötts av okunskap. Detta är förkastligt och tystnaden om könsstympning och dess konsekvenser måste brytas. Liberala kvinnor står bakom Liberalernas krav på en nationell strategi mot könsstympning som innefattar förebyggande arbete och adekvat vård.

Sverige måste visa att vi står på de utsattas sida. Alla i vårt land ska ha samma rätt till sina kroppar och samma rätt att forma sina egna liv oavsett var de eller deras föräldrar är födda. Låt oss aldrig glömma Fadime och låt oss alltid stå upp för dem som utsätts här och nu.

Cecilia Elving

Ordförande Liberala Kvinnor

Susanne Bäckman

Ordförande Liberala Kvinnor Skåne