Liberala Kvinnor håller digitalt landsmöte

Idag börjar Liberala Kvinnors landsmöte. För första gången någonsin hålls landsmötet digitalt. Ett 50-tal ombud från hela Sverige samlas i Zoom för att besluta om ny politik, ny centralstyrelse och uppdaterade stadgar.

Liberala Kvinnor har drivit politik med syftet att öka flickor och kvinnors frihet under många decennier. I helgen samlas ombud från hela landet för att vässa politiken ytterligare.

– Liberala Kvinnor har en stolt historia av att göra skillnad på riktigt. I helgen kommer vi att diskutera och besluta om ny och viktig politik, för att fortsatt vara en röst för att öka friheten för alla flickor och kvinnor i vårt land, säger Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor.  

Liberala Kvinnor föreslår bland annat att både utförande och beställande av oskuldskontroller kriminaliseras och att en egen brottsrubricering införs, samt satsningar på forskning kring insatser som syftar till att våldsutövare förändrar sitt beteende.

Förutom att besluta om ny politik kommer landsmötet även fatta beslut om uppdaterade stadgar samt välja ny centralstyrelse.