Liberala Kvinnor har ny centralstyrelse

Helgen 8-9 maj höll Liberala Kvinnor landsmöte. Det beslutades om ny och viktig politik samt uppdaterade stadgar och ny centralstyrelse.

Liberala Kvinnor har drivit politik med syftet att öka flickor och kvinnors frihet under många decennier. I helgen samlades ombud från hela landet för Liberala Kvinnors första digitala landsmöte någonsin för att vässa politiken ytterligare.

Liberala Kvinnor föreslår bland annat att både utförande och beställande av oskuldskontroller kriminaliseras och att en egen brottsrubricering införs, samt satsningar på forskning kring insatser som syftar till att våldsutövare förändrar sitt beteende.

Landsmötet valde också en ny centralstyrelse. Cecilia Elving, Stockholm, valdes om som ordförande och Monica Wahlström, Västerbotten, valdes till ny vice ordförande.

– Liberala Kvinnor har en stolt historia av att göra skillnad på riktigt. Nu har vi fattat en stor mängd beslut om ny politik för ett mer jämställt Sverige. Men också för ett mer jämställt Europa och en mer jämställd värld. Jag är så glad och stolt över förtroendet att få fortsätta som ordförande och tillsammans med centralstyrelsen och våra distrikt kämpa för mer frihet och mer feminism, säger Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor.

Liberala Kvinnors centralstyrelse består förutom av ordförande och vice ordförande av sju ledamöter och tre ersättare.

Liberala Kvinnors centralstyrelse 2021 – 2023

Cecilia Elving, Stockholm, ordförande (omval)

Monica Wahlström, Västerbotten, vice ordförande (nyval)

Pernilla Ekelund, Skåne, ledamot (nyval)

Jessica Hellström, Dalarna, ledamot (nyval)

Helene Adell, Norrbotten, ledamot (nyval)

Lovisa Aldrin, Halland, ledamot (omval)

Anna Manell, Stockholm, ledamot (omval)

Jacqueline Tjällman, Skaraborg, ledamot (omval)

Sarah Karlsson, Västernorrland, ledamot (omval)

Birgitta Granquist, Göteborg, ersättare (nyval)

Adela Brkic Carlsson, Älvsborg- Bohuslän, ersättare (nyval)

Jennie Uller, Kalmar, ersättare (nyval)